27 maja 2022
Muzeum Józefa Czechowicza

Spotkanie autorskie z Piotrem Nazarukiem

Zapraszamy do Muzeum Józefa Czechowicza na spotkanie z Piotrem Nazarukiem. Będziemy rozmawiali o jego ostatniej książce, zatytułowanej „Izraelita lubelski”, jak również o sprawach związanych z życiem społeczności żydowskiej w Lublinie. Nie zabraknie także wątków dotyczących bohaterki prezentowanej u nas wystawy czasowej „Lustra. Franciszka Arnsztajnowa”. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca (czwartek) o godz. 18.00 w Muzeum Józefa Czechowicza.

„Izraelita lubelski” to wybór korespondencji z Lublina do Warszawskiego tygodnika „Izraelita” z lat 1866-1906 uzupełniony esejem „O lecznictwie i przesądach leczniczych ludu żydowskiego” lubelskiego etnografa Henryka Lwa. Książka obejmuje kilka dekad życia społeczności żydowskiej Lublina widzianych oczyma postępowej i asymilujące się inteligencji oraz, pośrednio, za sprawą eseju Lwa, „zastójnego” ludu. Książka ukazała się w 2022 roku nakładem wydawnictwa Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Piotr Nazaruk – edukator i tłumacz z jidysz w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie zajmujący się historią Żydów. Kurator wystaw czasowych „Szkicownik Rywki Berger”, „Atlas map pamięci”, „Dom Pereca/ פּרץ-הױז”; autor m.in. publikacji „Kokebebe” i „Bajglowe imperium Hersza Lendera”, współredaktor czasopisma „Scriptores” i pozycji „Glass Plates of Lublin: Found Photographs of a Lost Jewish World”. Stypendysta YIVO Institute for Jewish Research w latach 2017 i 2018.

 

w nagłówku rok 6 kwartalnik2 na środku napis izraelita lubelski, pod spodem spis treści pod spodem zdjęcie starego miasta z widokiem na wieże trynitarską

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp