06-04-2016 - 06-04-2016
Archiwum wydarzeń

Syndrom tułacza. Promocja książki Jerzego B. Sprawki 6.04.2016

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza

6.04.2016 godz. 17.00

 

 

Zaproszenie na spotkanie 6.04.2016

 

JERZY B. SPRAWKA – poeta, prozaik, eseista. Ur. w Lublinie w 1941 roku.
Debiut prasowy: luty 1960 „Kultura i Życie”nr 7 (380).
Debiut książkowy: Antologia poezji miłosnej; „Gdzie jabłonie słodkopienne” Lublin 1980.

Powieści:
„Sekretne życie topików”, Lublin 2003.
„Tajemne życie korników”, Lublin 2005.
„W rezerwacie”, Lublin 2007.
„Zapach lasu” (monografia), Lublin 2007.

Poezje:
„Z kwarantanny” – wiersze i proza poetycka, Lublin 2010.
Opracowania i redakcja:
„Kto ojczyźnie służy”, Antologia poezji patriotycznej, wybór, wstęp i opracowanie, Lublin 2004.
”Odmienny Świat? 2003”, wybór, opracowanie i wstęp Lublin 2004.
„Jubilatowi – przyjaciele” wybór, opracowanie i wstęp, Lublin 2007.
„Jak ojczyźnie służyć” – antologia poezji patriotycznej pisarzy Lubelszczyzny, oprac., redakcja i wstęp, Lublin 2009.
„Przez Roztocze do niepodległości”, esej, Lublin 2011.
W latach 2001 – 2007, jako członek Zarządu L0 ZLP pełni funkcję skarbnika, w 2003 – 2007 pełni funkcję członka Sądu Koleżeńskiego w ZG ZLP, Podczas kadencji 2010 – 2014 pełni funkcję wiceprezesa LO ZLP.
Polskie Radio Lublin SA, w czerwcu 2004 roku, w 12 odcinkach wyemitowało na swojej antenie fragmenty powieści Sekretne życie topików.

Ważniejsze nagrody:
Wyróżnienie Nagrodą Artystyczną Miasta Lublina za powieść pt.: Sekretne życie topików 2004 r.
Nagroda im. Witolda Hulewicza, uznana za powieść roku 2004 książka pod tytułem Sekretne życie topików. Otrzymał także:
Nagrodę Prezydenta Miasta Lublina w dziedzinie kultury 2004.
Medal Prezydenta Miasta Lublina 2005.
Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego w 2005, 2007, 2010, 2015.
Stypendysta Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2006.
Odznaczony „Srebrnym Wawrzynem Literackim” 2007.
Nagroda Prezydenta Miasta Lublina, 2010.
Odznaka – „Złoty Wawrzyn Literacki” 2012.
Odznaka – „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Nr leg. 6232 (20.04.2012)
Odznaka – „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” Nr leg. 5/2012
Złoty Krzyż Zasługi – Za całokształt twórczości odznaczony przez Prezydenta R P
Lecha Kaczyńskiego w 2008 r.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp