4 lutego 2022
Archiwum wydarzeń

Szkolenie na przewodnika po Muzeum Narodowym w Lublinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu na przewodnika po Muzeum Narodowym w Lublinie, które odbędzie się w terminie 26 lutego – 2 kwietnia 2022 roku. Szkolenie obejmie dziewięć spotkań, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z:
– historią Wzgórza Zamkowego oraz jego najstarszymi zabytkami – donżonem i Kaplicą Trójcy Świętej,
– dziewięcioma ekspozycjami stałymi, które szczegółowo omówią ich kuratorzy,
– dostępnością Muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami,
– zasadami zwiedzania Muzeum oraz instrukcjami BHP i PPOŻ.

Harmonogram szkolenia znajduje się tutaj.

Szkolenie zakończone będzie dwuetapowym egzaminem – pisemnym oraz ustnym, którego termin zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia. Warunkiem zaliczenia szkolenia oraz dopuszczenia do egzaminu jest udział w minimum 7 spotkaniach.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem certyfikatu upoważniającego do oprowadzania po Muzeum przez okres trzech lat, z możliwością prolongaty na kolejny okres.

Na stronie internetowej Muzeum zostanie zamieszczona baza certyfikowanych przewodników, którzy otrzymali uprawnienia do oprowadzania po Muzeum.  

Koszt szkolenia na przewodnika po Muzeum wynosi 200 zł i obejmuje:
– szkolenie prowadzone przez kuratorów wystaw stałych oraz pracowników Działu Edukacji,
– bezpłatny wstęp do Muzeum na okres szkolenia w celu przygotowania się do egzaminów,
– egzamin pisemny i ustny,
– materiały szkoleniowe,
– listę lektur uzupełniających,
– wydanie certyfikatu oraz identyfikatora.


SZKOLENIE NA PRZEWODNIKA PO KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wyłącznie na oprowadzanie po Kaplicy Trójcy Świętej (ważny przez okres 5 lat). Szkolenie obejmuje wówczas jedno spotkanie w dniu 26 lutego – Historię Wzgórza Zamkowego oraz Kaplicę Trójcy Świętej.

Koszt szkolenia na przewodnika po Kaplicy wynosi 50 zł i obejmuje szkolenie, bezpłatny wstęp do Kaplicy na czas szkolenia, materiały dodatkowe, egzamin pisemny i ustny oraz wydanie certyfikatu i identyfikatora.

Lista osób uprawnionych do oprowadzania po Kaplicy zostanie również włączona do bazy certyfikowanych przewodników udostępnionej na stronie internetowej Muzeum.


ZAPISY

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną liczba uczestników jest ograniczona.
Rekrutacja na szkolenie trwa do 20 lutego. Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz.
Po zakończeniu rekrutacji, z zakwalifikowanymi uczestnikami skontaktujemy się mailowo. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług przewodnickich przez przewodników zewnętrznych w Muzeum Narodowym w Lublinie.


Szczegółowych informacji udziela Dział Edukacji:
email: edukacja@mnwl.pl
tel. (81) 537 96 15
kom. 693 677 602
(kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

 

UWAGA!


Zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług przewodnickich przez przewodników zewnętrznych w Muzeum Narodowym w Lublinie”  (Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku) prawo do oprowadzania po Muzeum Narodowym w Lublinie oraz Kaplicy Trójcy Świętej będą mieli wyłącznie przewodnicy posiadający ważny certyfikat wystawiony przez Muzeum.

Przewodnicy, którzy otrzymali uprawnienia na oprowadzanie po Muzeum Lubelskim w Lublinie (obecnie Muzeum Narodowe w Lublinie) lub Kaplicy Trójcy Świętej przed dniem 1 lutego 2022 roku zobowiązani są ponownego zdania egzaminu na przewodnika celem otrzymania nowego certyfikatu, bez konieczności uczestnictwa w szkoleniu. Dotychczas wydane zezwolenia zachowują ważność do dnia 30 kwietnia 2022 roku.  

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp