15-07-2016 - 15-07-2016
Archiwum wydarzeń

Uroczystość przekazania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski 15.07.2015

Zamek Lubelski, 15 lipca 2016, godz. 11.00

 

Zdjęcie orderu

 

Kapituła Orderu Odrodzenia Polski,
Lubelski Urząd Wojewódzki
oraz
Muzeum Lubelskie w Lublinie

zapraszają na
uroczystość przekazania

Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

nadanego przez Prezydenta RP

śp. Panu Franciszkowi Galerze

uroczystość odbędzie się
15 lipca 2016 o godz. 11.00
w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku

 

Franciszek Galera (zm. 1952), w czasie okupacji był kierownikiem lubelskich Taborów Miejskich, swoja postawą przyczynił się do tego, że obrazy Jana Matejki “Bitwa pod Grunwaldem” i “Kazanie Skargi” zostały uratowane przed zniszczeniem w czasie II Wojny Światowej.
Zrolowane obrazy przywieziono z Warszawy do Lublina we wrześniu 1939 roku. Początkowo ukryto je w gmachu Muzeum Lubelskiego znajdującego się wówczas przy ul. Narutowicza. Po przejęciu budynku przez Niemców, przechowywanie tam dzieł stało się niemożliwe. Zapadła decyzja o przeniesieniu ich na teren Taborów Miejskich przy ul. Elektrycznej 4. Przed Wielkanocą 1941 roku cenny ładunek przetransportowano na wozie drabiniastym, pod warstwą mebli. Zrolowane płótna zostały złożone w stodole i sześć tygodni przeleżały pod warstwą słomy. Następnie ukryto je w dole, wykopanym specjalnie w tym celu, i zabezpieczonym deskami. Za odnalezienie płótna lub informację o miejscu jego przechowywania Minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels wyznaczyli nagrodę 2 000 000 marek niemieckich. Po zakończeniu II wojny światowej obraz został odkopany i przekazany kierownictwu resortu kultury i sztuki przy PKWN. Po wstępnym oczyszczeniu przewieziono go do Muzeum Narodowego w Warszawie gdzie poddany został konserwacji.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp