20-09-2014 - 30-10-2014
Archiwum wydarzeń

V Ogólnopolski konkurs im. Bolesława Prusa na felieton „Słowem można wszystko” 20.09-30.10.2014

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Ogólnopolski konkurs im. Bolesława Prusa na felieton „Słowem można wszystko” jest organizowany przez Muzeum Bolesław Prusa w Nałęczowie Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie w dniach od 20 września 2014 r. do 30 października 2014 r.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, w przypadku osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie felietonu (max. 1 stronę A4, znormalizowanego maszynopisu 3000 znaków na stronie) i przesłanie go na adres poczty elektronicznej: prus@muzeumlubelskie.pl ze wskazaniem w temacie „Felieton” i zaznaczeniem kategorii wiekowej.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1. młodzież szkolna
2. dorośli
W Konkursie będą brały udział jedynie prace osób, które prześlą felietony do dnia 30 października 2014 r. , prosimy o przesłanie wraz z felietonem zgłoszenia na konkurs.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu – w załączniku do pobrania.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu [PDF 94,9 KB]

 

Plakat konkursu, w tle zdjęcie Bolesława Prusa

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp