21-01-2015 - 01-03-2014
Archiwum wystaw

„Węgierskie pomniki pamięci – fejfa hungaricum” 21.01-1.03.2015

Od 21 stycznia zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej na Zamku Lubelskim.

 

Ekspozycja, objęta honorowym patronatem Ambasadora Węgier w Polsce dr Ivana Gyurcsika, przygotowana została przez Węgierski Instytut Kultury w Warszawie we współpracy z polskimi muzeami.

Węgierskie drewniane nagrobki słupowe – fejfa (dosł. drzewo do głowy) w Polsce nazywane są kopijnikami, gdyż nawiązują do prastarej tradycji wbijania kopii w grób rycerza. Od XVI wieku zaczęły się upowszechniać, zwłaszcza na terenie Siedmiogrodu, i stały się charakterystycznym oznakowaniem grobów na cmentarzach protestanckich. Symbolika ich formy oraz bogatej ornamentyki odnosi się do wieku, płci, statusu majątkowego i historii życia pochowanej osoby.

Kopijniki nabrały nowego znaczenia po I wojnie światowej i traktacie pokojowym w Trianon (1920), w wyniku którego Węgry straciły ponad dwie trzecie terytorium. Dla Węgrów pozostających poza ojczyzną stały się one symbolem tożsamości narodowej.

Idea stawiania słupów fejfa niemal całkowicie zanikła po 1945 roku, gdy zabraniano na Węgrzech kultywowania tej tradycji. Odrodziła się w roku 1989 i odtąd kopijniki pełnią przede wszystkim rolę pomników pamięci. Od końca XX wieku pomniki fejfa stawiane są też w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie, dla uczczenia pamięci Węgrów związanych z wydarzeniami z historii Polski.

 

Wystawa czynna od 21 stycznia do 1 marca 2015 r.


ZAPRASZAMY!

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp