13-02-2014 - 13-02-2014
Archiwum wydarzeń

Wieczór pamięci Kazimierza Andrzeja Jaworskiego 13.02.2014

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza

Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie

zaprasza na

wieczór pamięci

Kazimierza Andrzeja Jaworskiego

połączony z promocją książki Waldemara Michalskiego

 

Kazimierz Andrzej Jaworski

poeta – tłumacz – redaktor

1897-1973

13 lutego (czwartek) 2014 r. o godzinie 17.00

w siedzibie Muzeum przy ulicy Złotej 3

 

W programie:

  • Montaż poetycki w wykonaniu Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” (utwory K. A. Jaworskiego – kompozycja muzyczna: Marek Miszczuk)
  • Wpływ twórczości Kazimierza Andrzeja Jaworskiego na współczesne życie literackie Chełma – Waldemar Taurogiński
  • Jaworski nieustannie obecny…  Słowo o Kazimierzu Andrzeju Jaworskim – Waldemar Michalski


Kazimierz Andrzej Jaworski (1897-1973) – poeta, tłumacz, pedagog, wydawca, redaktor.

Urodził się 28 listopada w Siedliszczu k. Chełma. W 1916 roku ukończył gimnazjum w Sumach na Ukrainie. Podjął na uniwersytecie w Charkowie studia medyczne, których po powrocie do Polski nie kontynuował. Studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. Od 1921 do 1949 roku mieszkał w Chełmie, gdzie był nauczycielem języka polskiego w Seminarium Nauczycielskim i Liceum Pedagogicznym. Był jednym z członków-założycieli Związku Literatów w Lublinie. W 1933 roku wraz z Zenonem Waśniewskim założył w Chełmie pismo literackie „Kamena”, początkowo ukazujące się jako miesięcznik i finansowane ze składek nauczycieli. W czasie okupacji prowadził tajne nauczanie. Aresztowany przez Niemców, był więziony na zamku w Lublinie oraz w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Po wojnie powrócił do działalności pisarskiej, redagował dodatki literackie, a także wznowioną „Kamenę”. W latach 1957-1960 był prezesem lubelskiego Oddziału ZLP.

Opublikował następujące tomy poetyckie: Czerwonej i białej kochance (1924), Księżycowy mustang (1925), Na granitowym maszcie. Cykl wierszy tatrzańskich (1928), Więcierze. Wieniec sonetów (1932), W połowie drogi (1937), Wiersze wybrane 1939-1954 (1955), Stopy czasu (1961). Był również tłumaczem poezji, m. in. M. Lermontowa, S. Jesienina i A. Błoka, oraz prozy K. Paustowskiego. Opublikował około 30 tomów wierszy i prozy – tłumaczeń z języków słowiańskich. Wydawnictwo Lubelskie z okazji 50-lecia pracy literackiej Jaworskiego w latach 1971-1974 ogłosiło drukiem dwunastotomowe wydanie jego Pism.

Przed wojną został odznaczony Srebrnym Wawrzynem PAL; w 1936 roku zdobył również nagrodę literacką im. B. Prusa przyznaną za całokształt pracy literackiej, a w szczególności za redakcję i wydawanie – bez niczyjej pomocy materialnej – miesięcznika poetyckiego „Kamena”. Po wojnie był czterokrotnie laureatem nagród artystycznych Lublina i województwa lubelskiego. Został także odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Lublinie 6 września 1973 roku.

Waldemar Michalski (ur. 27 września 1938 we Włodzimierzu Wołyńskim) – poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor. Ukończył studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sekretarz redakcji kwartalnika literacko-artystycznego „Akcent” (od 1985). Współorganizator i członek Studenckiego Klubu Literackiego „Kontrapunkty” (1965-1967) i Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. J. Czechowicza (1967). Współzałożyciel Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”. Od 1978 roku należy do Związku Literatów Polskich.

Wydał następujące tomiki poetyckie: Pejzaż rdzawy (1973), Ogród (1977), Głosy na wersety (1979), Pod znakiem Wagi (1987), Będziesz jak piołun (1991), Lekcja wspólnego języka (1999), Tryptyk z gwiazdą. Wybór wierszy i przekładów (2006). Opublikował również dwa tomy szkiców literackich: Słowa i twarze (2003) oraz Klucze i słowa (2011). Autor wielu recenzji i artykułów, m. in. o twórczości J. Czechowicza, J. Łobodowskiego, W. Iwaniuka, K. A. Jaworskiego. Wspólnie z Józefem Ziębą opublikował Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia (1984). Opracował także kilka antologii, m. in. Pięć wieków poezji o Lublinie (2002, 2006). Autor licznych prac redakcyjnych, edytorskich i literackich przybliżających Wołyń i Ukrainę, za które został uhonorowany Nagrodą im. Witolda Hulewicza (2006).

Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. W 1974 i 1992 roku otrzymał nagrodę literacką im. J. Czechowicza.

Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi (1990) oraz Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis” (2009).

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp