02-12-2020 - 02-12-2020
Muzeum Dworek Wincentego Pola

WINCENTY POL IN MEMORIAM

2 grudnia 2020 o godz. 10.00, w 148. rocznicę śmierci Poety-Geografa oraz 48. rocznicę otwarcia w Lublinie poświęconego mu muzeum, odbyło się doroczne spotkanie „WINCENTY POL IN MEMORIAM” (on-line).

W programie znalazły się dwa wystąpienia: prof. Zofii Budrewicz (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) pt. “Twórczość Wincentego Pola w podręcznikach do języka polskiego (1918–1939)” i Wiktora Kowalczyka (Dworek Wincentego Pola, Filia Muzeum Literackiego w Lublinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie) nt. “Dworek Wincentego Pola – muzeum biograficzne jako przestrzeń recepcji dziedzictwa”, a następnie miała miejsce dyskusja i podsumowanie.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp