Andrzej Wróblewski, (Cheerful Self-Portrait)
Andrzej Wróblewski, (Segments)
Andrzej Wróblewski, Earth
Andrzej Wróblewski, [Sunken City]
Andrzej Wróblewski, Chauffeur, (Blue Chauffeur)
Andrzej Wróblewski, Executed Man
Andrzej Wróblewski, Execution Against a Wall
Andrzej Wróblewski, Child with Dead Mother
Andrzej Wróblewski, Uzzah
Andrzej Wróblewski, Painting About the Horrors of War
Ignacy Czwartos, Fish
Zbigniew Libera, Residents
Mirosław Bałka, Winterreise
Katarzyna Kozyra, Blood Ties
Andrzej Wróblewski, Saucy Portrait
Zbylut Grzywacz, Transmitter I
Andrzej Wróblewski, Mother and Daughter, Laundry
Andrzej Wróblewski, (Kitek by the Window)
Andrzej Wróblewski, (The Queue)
Andrzej Wróblewski, (Woman)
Andrzej Wróblewski, (People)
Iza Tarasewicz, Wounds
Marta Szulc, Body Culture, Part II
Andrzej Wróblewski, (Mountains)
Andrzej Wróblewski, (Organic Portrait)
Andrzej Wróblewski, (Tombstone on a Green Background)
Andrzej Wróblewski, The Lovers
Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp