Włącz ich w kulturę! 2


W 2016 roku w ramach projektu realizowanego przez warszawską Fundację Kultury Bez Barier w Muzeum Narodowym w Lublinie odbyło się trzydniowe szkolenie na temat obsługi widza z niepełnosprawnością. Pracownicy muzeum zapoznali się ze specyfiką osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu oraz próbowali sami wczuć się w rolę osób z dysfunkcjami. Duża część szkolenia była poświęcona zasadom pisania audiodeskrypcji.

Efektem współpracy były następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:

  • 10 audiodeskrypcji dla osób niewidomych
  • film w polskim języku migowym o historii muzeum i ekspozycjach stałych
  • tyflografiki

Dotknij Historii – warsztaty muzealne dla dzieci niewidomych i niedowidzących


W 2017 roku zorganizowano cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej z SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Wzięło w nich udział 30 uczestników ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Każda z grup brała udział w dwóch spotkaniach poświęconych historii wzgórza zamkowego oraz najcenniejszym skarbom muzeum. W trakcie warsztatów wykorzystane zostały materiały edukacyjne dostosowane do możliwości poznawczych uczestników, szczególnie aktywizujące zmysł dotyku, słuchu i węchu. Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2016-2018 zostało przeznaczone na wykonanie i zakup następujących materiałów edukacyjnych:

  • tyflografiki z wizerunkiem fasady muzeum oraz czarciej łapy
  • druki reliefowe przykładowych eksponatów z rzemiosła artystycznego
  • nagrania binauralne odgłosów związanych z przestrzenią muzealną i eksponatami

Konkurs plastyczno-literacki „Zamek Lubelski na przestrzeni dziejów”


Z okazji 700. rocznicy nadania praw miejskich Lublinowi, w 2017 roku zorganizowano konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu oraz niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa lubelskiego. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach:

  • „Zamek lubelski w oczach dziecka”  – kategoria plastyczna dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Ilustrowana historia Zamku Lubelskiego” – kategoria plastyczno-literacka dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach konkursu odbyło się 10 bezpłatnych zajęć na temat historii Zamku Lubelskiego i wzgórza zamkowego, w których uczestniczyli uczniowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z regionu, uczniowie klas integracyjnych, podopieczni Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz mali pacjenci z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.  W konkursie wzięło udział około 70 uczestników, zaś pierwszą nagrodę ufundowała Pani Prezydentowa – Agata Kornhauser-Duda.

Czytanie Obrazów


Od 2016 roku muzeum współpracuje z Fundacją Kultury Bez Barier przy projekcie polegającym na udostępnieniu kolekcji polskich muzeów i galerii osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. W ramach projektu zdigitalizowano wybrane obiekty z naszego muzeum, utworzono do nich audiodeskrypcje, opisy w tekście uproszczonym i tłumaczenia na polski język migowy. Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz w aplikacji na urządzenia mobilne.  Zapraszany na stronę internetową: www.czytanieobrazow.pl

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp