07-12-2023 - 31-03-2024
Muzeum Józefa Czechowicza

Wojciech Pestka i jego proza

mężczyzna z wasami i brodą popierający głowę zdjęcie obrazu
Michał Wójcik, portret Wojciecha Pestki
Z archiwum Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Oddział w Lublinie

Muzeum Józefa Czechowicza oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział w Lublinie zapraszają na wykład Profesora Wojciecha Kajtocha
„Wojciech Pestka i jego proza”

Słowo wstępne i prowadzenie spotkania prof. dr hab. Jadwiga Mizińska

W programie spotkania również:

Pośmiertne nagrody literackie im. Bolesława Prusa oraz Laur Acerna dla Wojciecha Pestki

Prezentacja numeru dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”
poświęconego Wojciechowi Pestce, członkowi redakcji

Spotkanie odbędzie się w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Literackiego
„Pisarze świata w Lublinie” zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział w Lublinie

12 GRUDNIA (WTOREK), GODZ. 11.00
MUZEUM JÓZEFA CZECHOWICZA, UL. ZŁOTA 3, LUBLIN

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin

Wojciech Kajtoch (ur.1957) literaturoznawcajęzykoznawca i prasoznawca, poeta, krytyk literacki, specjalista w dziedzinie polskiej literatury współczesnej i literatury fantastyczno-naukowej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor ponad dwudziestu książek, w tym tomu krytycznoliterackiego Nie mam gdzie wrócić. W kręgu twórczości Wojciecha Pestki (Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2022).

 Wojciech Pestka (1951–2023)  mawiał o sobie:
„od święta poeta, na co dzień prozaik, scenarzysta, tłumacz: z wykształcenia matematyk, rolnik z przymusu, literat z wyboru. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”.

Opublikował dwadzieścia tomów wierszy, prozy, reportaży, które przełożono na kilkanaście języków. Autora doceniono międzynarodowymi laurami literackimi, nagrodami, medalami, dyplomami. Otrzymał między innymi Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Hryhorija Skoworody (Ukraina), Nagrodę im. Mikołaja Gogola (Ukraina),  Nagrodę Pióra (Łotwa). W 2013 roku za zasługi w promowaniu kultury i historii Polski na Wschodzie – na wniosek ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina – został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a Minister Kultury RP profesor Piotr Gliński nagrodził dokonania pisarza  srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Pestka najbardziej cenił sobie przyznany przez Ukraińską Fundację Kultury medal „Za Wierność Przesłaniu Poety”.  

Wojciech Pestka był redaktorem serii „Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów”, w której prezentowano dzieła pisarzy Wschodu, niestrudzonym organizatorem sesji literackiej „Pisarze Świata w Lublinie”, jurorem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Józefa Łobodowskiego, członkiem redakcji dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”.

 Cieszył się przyjaźnią pisarzy z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Tatarstanu, Kazachstanu, Armenii i Udmurcji. Tłumaczył ich wiersze, poematy, utwory prozatorskie. Pierwszy w Polsce przekładał wiersze, opowiadanie i powieści wybitnego prozaika Ukrainy Wasyla Słapczuka.

Jego powieść Powiedzcie swoim posłużyła Jackowi Gwizdale jako scenariusz do filmu „Klecha” poświęconego protestom robotników w Radomiu w roku 1976 i męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza z rąk funkcjonariuszy SB. Trzy tygodnie po śmierci scenarzysty film zaprezentowano w Lublinie na seansie zamkniętym.

zdjęcie czarnobiałe dwóch mężczyzna przy stole
Wojciech Kajtoch i Wojciech Pestka, Kraków 2021 r.
Z archiwum Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Oddział w Lublinie

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp