22-05-2014 - 22-05-2014
Archiwum wydarzeń

Wykład prof. Andrzeja Rottermunda “Muzea w kulturze współczesnej – wyzwania, możliwości, zagrożenia” 22.05.2014

Wykład prof. Andrzeja Rottermunda
wygłoszony 22 maja 2014 r.
podczas konferencji na Zamku Lubelskim

 

Konferencja naukowa
“Muzea w kulturze współczesnej – wyzwania, możliwości, zagrożenia”
zorganizowana została przez
Zakład Badań nad Dziedzictwem Kulturowym UMCS
i Muzeum Lubelskie w Lublinie
22-23 maja 2014 roku

 

Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Andrzej Rottermund (dyrektor Muzeum Zamek Królewski W Warszawie, przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO)

 

22 maja (czwartek)

 

 • 9.00 – rozpoczęcie konferencji
 • 9.30 – wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Andrzej Rottermund (dyrektor Muzeum Zamek Królewski W Warszawie, przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO)


Przeszłość w muzeum – prowadzenie dr hab. Anna Ziębińska-Witek

 • 10.30-10.50 – prof. dr hab. Rafał Wnuk (KUL), mgr Agata Abramowicz (Muzeum Il Wojny Światowej), Serbskie i chorwackie upamiętnienia obozu w jasenowac. Konflikty pamieci.
 • 10.50-11.10 – mgr Szymon Maliborski (UJ) , Figury pracy z historią oraz sposoby badania tożsamości na przykładzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • 11.10-11.30 – mgr Monika Heinemann (Collegium Carolinum), Interwencje artystyczne na wystawach historycznych i ich wpływ na tworzenie przekazu muzealnego
 • 11.30-11.50 – dyskusja
 • 11.50-12.20- przerwa na kawę i herbatę


Sacrum w muzeum – prowadzenie prof. dr hab. Rafał Wnuk

 • 12.20-12.40 – prof. dr hab. Ryszard Mączyński (UMK), Museum et sacrum. Rozważania o muzealnym statusie dzieła sztuki sakralnej
 • 12.40-13.00 – dr Zuzanna Bogumił (Akademia Pedagogiki Specjalnej), Muzea historyczne w kryptach kościelnych – sakralizacja historii czy uhistorycznienie sacrum?
 • 13.00-13.20 – mgr Michal Grabowski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Rytualizacja, theatrum czy symulakrum? Nowoczesne wystawy stałe w historycznych wnętrzach
 • 13.20-13.40 – mgr Karolina Zielazek-Szeska (UAM), „Relikwie” w muzeum historycznym – szczególny status wyjątkowych obiektów
 • 13.40-14.00 – dyskusja
 • 14.00-15.30 – przerwa obiadowa


Edukacja i publiczność – prowadzenie dr Grzegorz Żuk

 • 15.30-15.50 – prof. dr hab. Barbara Kubis (UO), Dotknąć żywej historii – edukacyjne możliwości wykorzystania zbiorów muzealnych
 • 15.50-16.10 – dr hab. Iwona Morawska (UMCS), Sens, wartość i formy edukacji muzealnej w świecie ,,płynnej nowoczesności”
 • 16.10-16.30 – dr Elżbieta Nieroba (UO), Muzeum empatyczne. O zmieniającej się roli odbiorcy kultury we współczesnym świecie
 • 16.30-16.50 – mgr Wiesław Wysok (Państwowe Muzeum na Majdanku), Nowa tożsamość edukacyjna polskich muzeów upamiętnienia w ujęciu pedagogiki pamięci
 • 16.50-17.20 – dyskusja
 • 17.30-18.30 – zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej i wystawy archeologicznej w Muzeum Lubelskim (dla chętnych)

 

23 maja (piątek)

 

Ekspozycje muzealne – forma a treść – prowadzenie dr hab. Iwona Morawska

 • 9.00-9.20 – dr Jolanta Karpavičiené (Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie), Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie – harmonia tradycji i nowoczesności
 • 9.20-9.40 – mgr Judyta Pawlak (Muzeum Historii Żydów Polskich), Wokół wystawy „Biografia rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”
 • 9.40-10.00 – mgr Aneta Kamińska (Muzeum Ziemi Lubuskiej), Lubuskie ekspozycje muzealne w świetle studiów feministycznych
 • 10.00-10.20 – mgr Dorota Kawęcka, mgr Aleksandra Janus (UJ), Kierunek: otwartość. Nowe technologie w służbie otwierania muzealnych zasobów
 • 10.20-10.40 – mgr Maciej Drewniak, mgr Marta Polańska, mgr Marta Stasiak-Cyran (Muzeum Lubelskie w Lublinie), Nowoczesne formy prezentacji dziedzictwa archeologicznego na przykładzie stałej wystawy w Muzeum Lubelskim
 • 10.40-11.00 – dyskusja
 • 11.00-11.30 – przerwa na kawę i herbatę
 • 11.30-13.00 – Jakich muzeów dzisiaj potrzebujemy? – debata panelowa z udziałem Jolanty Karpavičiené (Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie) Roberta Kostro (Muzeum Historii Polski), Tomasza Kranza (Państwowe Muzeum na Majdanku), Zygmunta Nasalskiego (Muzeum Lubelskie), moderator: Anna Ziębińska-Witek (UMCS)
 • 13.00 – zakończenie konferencji

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp