26-05-2021 - 27-05-2021
Archiwum wydarzeń

XXXVI Lubelska Konferencja Archeologiczna

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Muzeum Narodowe w Lublinie organizują w dniach 26-27 maja 2021 roku doroczną XXXVI LUBELSKĄ KONFERENCJĘ: „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”.

W ciągu dwóch dni obrad archeolodzy oraz antropolodzy, archeozoolodzy, geomorfolodzy, konserwatorzy zabytków i specjaliści innych dyscyplin naukowych, reprezentujący ośrodki uniwersyteckie, konserwatorskie, instytuty naukowe, muzea i pracownie badawcze z kraju i zagranicy będą prezentować rezultaty badań wykopaliskowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych. Swój udział w konferencji zapowiedziało ponad 150 prelegentów z 81 wystąpieniami, reprezentujących instytucje z Polski, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Włoch i Szwajcarii. Przedstawią oni wyniki najnowszych prac terenowych lub podsumują wieloletnie badania naukowe.

Ze względu na trwającą od roku pandemię koronawirusa konferencja odbędzie się w formule ONLINE. Oprócz wideokonferencji, w której będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które przesłały kartę zgłoszenia, planujemy również prowadzić transmisję wydarzenia w serwisie Facebook z przeznaczeniem dla szerszego grona odbiorców. Prosimy zatem śledzić serwisy internetowe Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum Narodowego w Lublinie a także profile społecznościowe na Facebooku, gdzie będą umieszczane na bieżąco istotne informacje o wydarzeniu.

Plakat promujący konferencję archeologiczną 26-27 maja 2021.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp