7 lutego 2022
Muzeum Józefa Czechowicza, Archiwum wydarzeń

Zmarł dr Józef Zięba

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci doktora Józefa Zięby, pierwszego Kierownika naszego Muzeum. Sprawował tę funkcję przez ponad dwadzieścia lat (1968-1989), przyczyniając się do popularyzacji oraz pogłębienia wiedzy na temat Józefa Czechowicza, a także innych twórców związanych z naszym miastem oraz regionem. Za sprawą jego działalności nasze Muzeum pozyskało wiele cennych materiałów muzealnych oraz stało się ważnym centrum lokalnego życia literackiego i kulturalnego.


Józef Zięba był poetą, prozaikiem, eseistą, publicystą oraz edytorem. Ogłosił drukiem dziewięć tomów poetyckich, wiele książek prozatorskich na temat dziejów Lublina oraz tutejszego życia akademickiego. Był także animatorem lokalnego życia literackiego, a zarazem jego czołową oraz najbardziej rozpoznawalną postacią.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 12.00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

Józef Wiesław Zięba – poeta, prozaik, publicysta.

Urodził się 15 sierpnia 1932 roku w Powursku na Wołyniu. W 1951 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, studia polonistyczne w 1955 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1974 roku uzyskał doktorat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Organizator i wieloletni kierownik (1968-1989) Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Od 1989 roku należał do Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1996 roku został wybrany prezesem zarządu lubelskiego oddziału Stowarzyszenia. Inicjator i wiceprezes Stowarzyszenia Lubelska Fara.

Był edytorem tekstów Józefa Czechowicza, Jana Pocka, Karola Wojtyły, Józefa Łobodowskiego, Stanisława Bojarczuka, współredaktorem książki „Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia”, autorem licznych artykułów prasowych.
Opublikował dziewięć tomów wierszy. Ponadto wydał m. in.: „Ruch teatralny na wsi 1918–1939” (1976), powieść „Dzierżak” (1978) oraz wielokrotnie wznawiane opowieści lubelskie: „Szklaneczka króla Stasia” (1977), „Wspaniały dar króla i inne lubelskie opowieści” (1996), „Wspaniały dar króla, poeta burmistrz i inne lubelskie opowieści” (2003), „Tajemnice lubelskiego koziołka. Dwadzieścia jeden opowieści. Wydanie jubileuszowe na 700-lecie Królewskiego Miasta Lublina” (2016), „Opowieść o długim życiu i przedwczesnej śmierci lubelskiej fary” (2014), „Kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina” (2015), „Opowieść o Unii Lubelskiej i Hołdzie Pruskim w Lublinie” (2019), „Rok 1317. Jak lublinianie prawa miejskie zdobyli” (2020), a także „Dzieje jednego obrazu. Opowieść o cudownej ikonie Matki Bożej Chełmskiej” (2005), „Rozmowy o Józefie Czechowiczu” (2006). Opublikował również kilka książek przybliżających historię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Narodziny Uczelni” (2008), „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Powstanie i odrodzenie Uczelni” (2018), „Dlaczego nie zlikwidowano Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie PRL?” (2018). Jest także autorem cyklu wspomnieniowego: „Znad Stochodu. Wspomnienia Wołyńskie” (2001), „Miasto ocalenia” (2005), „Lublin – miasto przeznaczenia cz. I” (2007), „Lublin – miasto przeznaczenia cz. II” (2012), „Lublin – miasto przeznaczenia cz. III” (2012). Ostatnia książka Józefa Zięby ukazała się pod koniec 2021 roku. Nosi tytuł „Pożegnanie z Wołyniem”.

Józef Zięba zmarł w Lublinie 5 lutego 2022 roku.

 

Józef zięba stojacy na cmentarzu z prawej krzyż z napisem Józef czechowicz z datami życia i napsem poeta

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp