Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem – 2 częściwięcej 

Wykonanie aranżacji wystawy wraz z opracowaniem rozwiązań technicz­nych oraz realizacja wystawy czasowej pt. „Xawery Wolski – Genetyka Pamięciwięcej 

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i publikacji do wystaw stałych do sklepu Muzeum Narodowego w Lublinie i oddziałów – 4 częściwięcej 

Kompleksowa usługa krajowego transportu lądowego eksponatów na potrzeby wystawy czasowej pt. Xawery Wolski – genetyka pamięciwięcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobelinywięcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobelinywięcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobelinywięcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobelinywięcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobelinywięcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobelinywięcej 

Zakup 7 [siedmiu] obrazów do kolekcji „Grupa Zamek” w Muzeum Narodowym w Lubliniewięcej 

Zakup eksponatów dla potrzeb wystawy stałej Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: ceramika i pamiątki huculskie oraz dzieła sztuki, archiwalia i przedmioty użytkowe związane z historią i kulturą Kresów Wschodnich.więcej 

Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla pracowników Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Przebudowa i remont sali wystawowej w skrzydle północnym Zamku Lubelskiego (etap I)więcej 

Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.więcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiemwięcej 

Plan zamówień na 2024 r.więcej 

Comiesięczny serwis w tym przeglądy, konserwacje, naprawy oraz utrzymanie pogotowia dźwigowego urządzeń zlokalizowanych w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i Oddziałach.więcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobeliny.więcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobelinywięcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobeliny.więcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobelinywięcej 

Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobelinywięcej 

Zakup 7 [siedmiu] obrazów do kolekcji „Grupa Zamek” w Muzeum Narodowym w Lubliniewięcej 

Zakup eksponatów dla potrzeb wystawy stałej Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: ceramika i pamiątki huculskie oraz dzieła sztuki, archiwalia i przedmiotu użytkowe związane z historii i kulturą Kresów Wschodnich.więcej 

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pracowni, wartowni, toalet, ciągów komunikacyjnych, sali odczytowej, pomieszczeń socjalnych w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9więcej 

Świadczenie usługi dozoru ekspozycji muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i jego Oddziałachwięcej 

Uporządkowanie terenów zielonych wzgórza zamkowegowięcej 

Dostawa opraw oświetlenia ekspozycyjnegowięcej 

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pracowni, wartowni, toalet, ciągów komunikacyjny, sali odczytowej, pomieszczeń socjalnych w siedzibie głównej Muzeumwięcej 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp