Wykonanie, dostawa i montaż aranżacji organizowanej przez Zamawiającego wystawy czasowej: „Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego”więcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie – 3 części.więcej 

Remont Dworu Wincentego Polawięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż aranżacji organizowanej przez Zamawiającego wystawy czasowej: „Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego”więcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Prace naprawcze garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego wraz z murem oporowym przy Kaplicy Świętej Trójcywięcej 

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego z osprzętemwięcej 

Wykonanie prac remontowo konserwatorskich: remont i konserwacja elementów elewacji Bramy Krakowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem przedbramia)więcej 

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnegowięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiemwięcej 

Plan zamówień na 2023 r.więcej 

Wykonanie prac remontowo konserwatorskich: naprawa pokrycia dachowego części skrzydła północnego Zamku Lubelskiegowięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Świadczenie usługi dozoru w Muzeum Narodowym w Lublinie w Oddziale Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, dozoru ekspozycji muzealnych i bieżące utrzymanie sal ekspozycyjnych w czystości w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i jego Oddziałachwięcej 

Dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem – 3 częściwięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie – 3 częściwięcej 

Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Muzeum Narodowego w Lublinie.więcej 

Remont sanitariatów znajdujących się w skrzydle północnym na parterze budynku Muzeum Narodowego w Lublinie.więcej 

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej na wzgórzu zamkowym przy Zamku Lubelskimwięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebliwięcej 

Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obiektu muzealno-administracyjnegowięcej 

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie prac remontowychwięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na: Demontaż aranżacji wystawy czasowej „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” znajdującej się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 (Galeria Wystaw Czasowych, I piętro)więcej 

Plan zamówień na 2022 r.więcej 

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego.więcej 

Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem kompletnego wyposażenia magazynu archeologiczno – etnograficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9więcej 

Wykonanie kompletnego projektu wyposażenia magazynu archeologiczno – etnograficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9więcej 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp