Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Świadczenie usługi dozoru w Muzeum Narodowym w Lublinie w Oddziale Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, dozoru ekspozycji muzealnych i bieżące utrzymanie sal ekspozycyjnych w czystości w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i jego Oddziałachwięcej 

Dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem – 3 częściwięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie – 3 częściwięcej 

Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Muzeum Narodowego w Lublinie.więcej 

Remont sanitariatów znajdujących się w skrzydle północnym na parterze budynku Muzeum Narodowego w Lublinie.więcej 

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej na wzgórzu zamkowym przy Zamku Lubelskimwięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebliwięcej 

Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obiektu muzealno-administracyjnegowięcej 

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie prac remontowychwięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na: Demontaż aranżacji wystawy czasowej „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” znajdującej się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 (Galeria Wystaw Czasowych, I piętro)więcej 

Plan zamówień na 2022 r.więcej 

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego.więcej 

Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem kompletnego wyposażenia magazynu archeologiczno – etnograficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9więcej 

Wykonanie kompletnego projektu wyposażenia magazynu archeologiczno – etnograficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9więcej 

Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich: renesansowy szczyt Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim – 26.05.2022 r.więcej 

Wykonanie prac remontowych – wymiana (remont) instalacji odgromowej Bramy Krakowskiejwięcej 

Zakup i dostawa asortymentu/akcesoriów dla pracowni fotograficznej w Muzeum Narodowym w Lubliniewięcej 

Remont instalacji elektrycznej Dworu Wincentego Polawięcej 

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie prac remontowych budynku zabytkowego – Dworku Wincentego Pola, znajdującego się w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 13więcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem.więcej 

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia sprzętu biurowegowięcej 

Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich: renesansowy szczyt Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.więcej 

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w siedzibie Muzeumwięcej 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia na: dostawę sprzętu biurowego na potrzeby Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Przebudowa magazynu etnograficzno–archeologicznego w Muzeum Narodowym w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 obejmująca: zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem wyposażenia Magazynuwięcej 

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w siedzibie Muzeumwięcej 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp