Realizacja kampanii reklamowej w Warszawie i Lublinie na nośnikach reklamy zewnętrznej

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia publicznego, o którym mowa
w art. 11 ust. 5 pkt 2 (usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw), którego
wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, a jest niższe niż od wartości progów unijnych
określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp