Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pracowni, wartowni, toalet, ciągów komunikacyjny, sali odczytowej, pomieszczeń socjalnych w siedzibie głównej Muzeum

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi np.: świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pracowni, wartowni, toalet, ciągów komunikacyjny, sali odczytowej, pomieszczeń socjalnych w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 [Zamek Lubelski].

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp