Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem kompletnego wyposażenia magazynu archeologiczno – etnograficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9

Rozeznanie rynku i przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem kompletnego wyposażenia magazynu archeologiczno – etnograficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9” oraz ustalenie trybu wyboru Wykonawców.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp