Zajęcia poświęcone kulturze regionu i historii Lublina