02-12-2016 - 02-12-2016
Archiwum wydarzeń

55 lat Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie 2.12.2016

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2 grudnia 2016, godz. 12.00,

Pałac Małachowskich w Nałęczowie, 3 grudnia 2016, godz. 15.00

 

Rysunek popiersia Bolesława Prusa

 

Bolesław Prus zawitał do Nałęczowa w roku 1882 jako kuracjusz, z nadzieją wyleczenia lęku przestrzeni (agorafobii). Leczył się i odpoczywał corocznie w latach 1882-1910 pozostawiając wśród mieszkańców żywe wspomnienia. Do dziś jego imieniem nazywane są miejsca, w których najczęściej go widywano: Góra Prusa, wąwóz czy Domek Prusa. Biblioteka nałęczowska nosiła imię Prusa i Żeromskiego, zaś pobudowane w 1904 r. Kąpiele Tanie przeznaczone dla okolicznych rzemieślników i włościan nazwano imieniem Bolesława Prusa dla upamiętnienia szerzonej przez autora oświaty zdrowotnej wśród ludu.

Po upływie pół wieku od śmierci pisarza, w 1961 r. zostało w Nałęczowie otwarte Muzeum Bolesława Prusa. Mimo upływu czasu przekonanie o konieczności trwałego upamiętniania wielkiego pisarza było wciąż żywe i aktualne. Powróciła myśl przypomnienia życia i dzieł twórcy, wielbiciela i kronikarza uzdrowiska. Środowiska literackie i naukowe kraju, a także nałęczowianie z przychylnością, odnieśli się do projektu profesora Feliksa Araszkiewicza, polonisty z KUL, znawcy Nałęczowa i twórczości pisarza. Sprzyjająca dla zrealizowania planów okazała się okoliczność odbudowy Pałacu Małachowskich, zaś tablica pochodząca z 1924 roku upoważniła do podjęcia starań o pozyskanie dla muzeum pomieszczeń, w których wielki pisarz pracował nad „Placówką” i „Lalką”. Dyrekcja PP „Uzdrowisko Nałęczów”, bezpośredniego kontynuatora działalności opiewanego przez Prusa Zakładu Leczniczego, w porozumieniu za Zjednoczeniem Uzdrowisk polskich w Warszawie, zdecydowała o przeznaczeniu pokoików w pałacu dla muzeum.

W tym roku mija 55 lat istnienia Muzeum Bolesława Prusa, oddziału Muzeum Lubelskiego. Muzeum prowadzi działalność kulturalną i kulturotwórczą, zajmuje się organizowaniem wystaw czasowych, popularyzujących twórczość Bolesława Prusa, prowadzi działalność wydawniczą, lekcje muzealne, odczyty, organizuje konkursy literackie i plastyczne, współpracuje z ośrodkami uniwersyteckimi. Popularyzuje tradycje literackie Nałęczowa i prezentuje wybitne postaci współczesnego życia literackiego i artystycznego. Od roku 2001 muzeum organizuje majówkę z Panem Prusem doroczną imprezę w plenerach nałęczowskiego Parku Zdrojowego, która w niekonwencjonalnej formie propaguje twórczość pisarza.

 

Program obchodów 55-lecia Muzeum Bolesława Prusa:

 

Plakat obchodów 55-lecia Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie z programem

 

Muzeum biograficzno-literackie najwybitniejszego pisarza polskiego pozytywizmu zajmuje sale w Pałacu Małachowskich, w których Bolesław Prus zamieszkiwał niejednokrotnie podczas wakacji.

 

Zdjęcie budynku muzeum

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp