15-07-2015 - 15-07-2015
Archiwum wydarzeń

71. Rocznica egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego 22.07.2015

22 lipca 1944 roku została przeprowadzona w Lublinie, po raz pierwszy w okupowanej Polsce, akcja likwidacji więzienia dokonana przez niemieckie służby bezpieczeństwa.

Zaproszenie na uroczystości w 71. rocznicę egzekucji więźniów na Zamku Lubelskim

Masowe rozstrzeliwania na Zamku Lubelskim rozpoczęto na kilka dni przed opuszczeniem Lublina przez Niemców. Akcję likwidacji więźniów przeprowadzono w dniach 19-22 lipca 1944 r., a rozpoczęła się od transportu części skazańców z Zamku na Majdanek. Więźniów przewożono w hermetycznie zamkniętych ciężarówkach. Podczas przejazdu duszono ich gazami spalinowymi.
21 lipca 1944 r. wywieziono z Zamku na Majdanek największą liczbę skazańców. 22 lipca 1944 r. z siedziby gestapo „Pod Zegarem” przybył na Zamek oddział egzekucyjny. Akcję rozpoczęto około godziny dziewiątej. Jako pierwszych rozstrzelano Żydów w sali krawieckiej o numerze 35, w tym kobiety i dzieci. Następnie doprowadzono więźniów z cel 8 i 9. Gdy celę 35 zapełniono ciałami, egzekucję przeniesiono do celi 34. Rozstrzeliwano też na dziedzińcu, w celach i na korytarzu więziennym. Następnie oddział gestapowców z Hermanem Warthoffem na czele i władze więzienne z komendantem Peterem Paulem Domnickiem opuścili pośpiesznie Zamek, pozostawiając resztę więźniów przy życiu. W godzinach południowych strażnicy polscy otworzyli cele, uwalniając około tysiąca osób. Po ucieczce Niemców Zamek wypełnił tłum lublinian, gromadzących się w okolicy już od kilku godzin. Oczom ich ukazał się wstrząsający widok. Na dziedzińcu i w celach leżały stosy ciał. Krew przeciekała przez posadzkę. Wśród ofiar, z których większość miała rany postrzałowe czaszki, odnaleziono jeszcze żyjących. Z ponad 300 osób zamordowanych 22 lipca, 127 zostało pogrzebanych u podnóża Zamku 28 lipca 1944 r.
25 lutego 1954 szczątki pochowane w zbiorowej mogile na Podzamczu zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie. Tam spoczęły we wspólnym grobie wraz z ciałami 26 więźniów Zamku Lubelskiego, rozstrzelanych przez Niemców w dniu 4 lutego 1941 i pogrzebanych w lasku pod Bogucinem koło Garbowa. Na mogile postawiono pomnik, którego centralną część stanowi krzyż z napisem: Tu złożono prochy ofiar niemieckiego faszyzmu więźniów Zamku Lubelskiego 1941-1944 oraz tablice z wyrytymi nazwiskami 266 zidentyfikowanych ofiar egzekucji.


22 lipca 2015 roku w 71. rocznicę egzekucji dokonanej przez Niemców na więźniach Zamku Lubelskiego w 1944 r. odbyły się uroczystości rocznicowe.

Program uroczystości:

9.00
Msza Święta w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
9.45
Złożenie kwiatów w Mauzoleum w baszcie Zamku Lubelskiego
11.30
Złożenie kwiatów na grobie pomordowanych na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie
20.00
Dziedziniec Zamkowy – projekcja filmu „Tragiczne miasto Lublin 1944”
Wspomnienia więźniów Zamku Lubelskiego z wydarzeń lipcowych
W ciągu dnia można było wysłuchać reportaż radiowy „Do końca mieć nadzieję” autorstwa Mariusza Kamińskiego.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp