22-07-2018 - 22-07-2018
Archiwum wydarzeń

74. rocznica likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie 22.07.2018

Zamek Lubelski, 22 lipca 2018

 

Likwidacja niemieckiego więzienia na Zamku ściśle powiązana jest z ostatnią zbrodnią popełnioną 22 lipca 1944 roku przez grupę gestapowców z Hermanem Worhoffem na czele. W tym dniu, w przeciągu dwóch godzin, rozstrzelano 300 więźniów Zamku.

“…Tego dnia około godz. 9.00 na Zamek przybyła uzbrojona grupa gestapowców…Nakazawszy straży więziennej otwarcie cel 7-9 na oddziale I, zaczęli strzelać przez kraty do więźniów. Ponieważ chowali sie pod ścianami, wyprowadzono ich do obszernej celi nr 35 na oddziale V, gdzie kontynuowano egzekucję. W pierwszej kolejności zamordowano Żydów, w tym kobiety i dzieci…Gdy cela wypełniona była zwłokami, pozostałych zamordowano w sąsiedniej celi 34. Masakra skończyła sie po około dwóch godzinach…Gestapowcy opuścili Zamek, nakazując polskim strażnikom uwolnienie więźniów około godz.15.00. Uczyniono to znacznie wcześniej…Więzienie opuściło około 1000 osób…”

Relacja więźnia Henryka Czopka

 

Zaproszenie na obchody 74. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie

 

Wydarzenie towarzyszące 74. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie:

Henryk Widelski, Golgota, 22 lipca – 5 sierpnia 2018, baszta Zamku Lubelskiego.

Wernisaż: 22 lipca, godz. 10.30, baszta Zamku Lubelskiego.

GOLGOTA to cykl 15 wertykalnych obrazów o wymiarach 200 x 91 cm. Główną materią są stare wojskowe worki z lnianego płótna ze stemplami magazynowymi. Są one swoistym veraikonem (prawdziwym obrazem). Swoją prostą formą nakłaniają do pokory wobec nadanych znaczeń. Proszą o skupienie, przeczytanie utrwalonych w nich nikłych śladów pamięci. Tworząc obrazy prostymi środkami artystycznymi starałem się zbudować relację pomiędzy narracją przedstawianego tematu a oglądającym. Tym sposobem zapraszam go do analizy, przestrzeni materialnej i duchowej.

Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze…

Treścią obrazów odnoszę się do trudnych i ciężkich czasów zniewolenia Narodu Polskiego. Tysiące osób były ofiarami niemieckich obozów koncentracyjnych, radzieckich gułagów, więzień ubeckich. Tortury, egzekucje i odbieranie godności – to wszystko przez drugiego człowieka.

W cyklu przywołuję tragiczny los ogromnej liczby ludzi: osób cywilnych i żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, dla których wojna nie skończyła się wraz z pokonaniem III Rzeszy Niemieckiej, ale trwała pod okupacją komunistyczną.

Golgota jest moim osobistym zapisem myśli oraz odczuć dotyczących cierpienia i losów Narodu Polskiego.

Henryk Widelski

 

 

Henryk Widelski – urodził się 13.09.1959 roku w Bełżycach. Studia ukończył na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, w pracowni prof. Tomasza Zawadzkiego. Dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium Zarządu Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W 2009 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został nagrodzony odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp