01-06-2018 - 01-06-2018
Archiwum wydarzeń

Konkurs: Zwykli ludzie – twórcy wolnej Polski 1.06.2018

Zwykli ludzie – twórcy wolnej Polski. Opowieści rodzinne.

Konkurs w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Historia to nie tylko ta bardzo odległa przeszłość, która nas nie dotyczy. Bohaterami dawnych wydarzeń byli również nasi bliscy – dziadkowie czy pradziadkowie. Nic tak nie zainteresuje dziecka jak opowieść o tym, że jego prapradziad był ułanem i jeździł na koniu, a prababcia była sanitariuszką w oddziale partyzanckim. Najlepszy film nie zastąpi ciekawej opowieści rodzinnej związanej z wydarzeniami z przeszłości Polski. Tego typu historie umacniają więzi rodzinne, a najmłodsi czerpią z nich ważne treści patriotyczne.

Z tego względu chcemy zachęcić dzieci i młodzież do lat 16. wraz z ich rodzinami do udziału w konkursie Zwykli ludzie – twórcy wolnej Polski. Opowieści rodzinne, który organizowany jest przez Dział Edukacji Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Jego celem jest zapoznanie się z historią Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości oraz zachęcenie uczestników do pogłębiania dziejów własnej rodziny.

Tematem pracy konkursowej są opowieści rodzinne związane z ważnymi wydarzeniami z historii Polski, których świadkami lub uczestnikami byli członkowie rodziny bądź przodkowie autora pracy (udział w walkach o niepodległość Polski, życie w czasach I i II wojny światowej, czasy komunizmu, stan wojenny, itp.). Praca konkursowa może przybrać formę plastyczną (kronika) lub audiowizualną (film w formie wywiadu lub opowieści członków rodziny).

 

Plakat promujący konkurs Zwykli ludzie twórcy wolnej Polski

 

Na zgłoszenia czekamy do 1 czerwca 2018 roku.

Regulamin Konkursu  [Dokument PDF (293 KB)]
Oświadczenia uczestników [Dokument programu Microsoft Word 97–2003 (28,0 KB)]

Szczegółowe informacje:

Dział Edukacji
Muzeum Lubelskie w Lublinie
edukacja@muzeumlubelskie.pl
tel. (81) 537 96 15

 

Zwykli ludzie – twórcy wolnej Polski – wręczenie nagrody w konkursie

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp