20 lipca 2023
Archiwum wydarzeń

79. rocznica likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku Lubelskim 22 lipca 2023

19 lipca niemieckie władze Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa przystąpiły do likwidacji więzienia na Zamku wywożąc i rozstrzeliwując ok. 800 więźniów w obozie na Majdanku. W dniu 22 lipca 1944 roku Niemcy przeprowadzili ostatnią i największą egzekucję na więźniach Zamku. W ciągu dwóch godzin zamordowano ponad 300 osób. Masakra więźniów została wstrzymana z chwilą otrzymania przez władze więzienne polecenia o natychmiastowym opuszczeniu Lublina. Gestapowcy wraz z naczelnikiem więzienia, niemiecką załogą oraz grupą około 200 więźniów Niemców opuścili Zamek. Po ucieczce Niemców strażnicy polscy otworzyli cele i więzienie opuściło około 1000 osadzonych. Mieszkańcy weszli na Zamek poszukując swoich bliskich i udzielając pomocy rannym.

Dwa zdjęcia: zdjęcie po lewej stronie przedstawia bramę do Zamku Lubelskiego i wychodzących z niej żołnierzy, z prawej strony wnętrze pokoju, w którym panuje bałagan
 
Zdjęcie obdrapanej ściany z wyrytymi napisami

Program obchodów 79. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku Lubelskim:

8.30 – złożenie kwiatów na mogile ofiar egzekucji z dnia22 lipca 1944 roku na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie

10.15 – złożenie kwiatów w mauzoleum w wieży zamkowej

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp