21 kwietnia 2023
AKTUALNOŚCI, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Bitwa nad Bugiem | 1018

Jedna z największych bitew średniowiecznej Polski stoczona została na dzisiejszej Lubelszczyźnie! 22 lipca 1018 roku po dwóch przeciwnych stronach Bugu stanęły wojska Bolesława Chrobrego i wielkiego księcia kijowskiego Jarosława Mądrego.

Baner wydarzenia Bitwa nad Bugiem

Zapraszamy na trzecią inscenizację Bitwy nad Bugiem! Wydarzenie rozgrywało się będzie w dniach 21–23 lipca 2023 roku w Czumowie nad Bugiem, w pobliżu grodziska w Gródku, w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie), będącym pozostałością historycznego grodu Wołyń, jednego z tak zwanych Grodów Czerwieńskich. Według kronikarzy, w tym właśnie miejscu przez Bug miał się przeprawiać Bolesław Chrobry podczas wyprawy przeciwko księciu kijowskiemu Jarosławowi Mądremu w 1018 roku.

Odwiedzając Czumów będziecie mogli poznać życie codzienne toczące się w obozach wojów Bolesława Chrobrego i Jarosława Mądrego, uczestniczyć w prezentacjach dawnych rzemiosł, zobaczyć turnieje przygotowane przez Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Nie zabraknie także wątku kultury Wikingów. W programie m.in: wykłady popularnonaukowe, koncerty muzyki dawnej, przegląd filmów archeologicznych, a także pokazy nowoczesnych technologii cyfrowych wykorzystywanych do popularyzacji dziedzictwa archeologicznego.

To będzie prawdziwe święto archeologii! Nie może Was na nim zabraknąć!

Wydarzenie dostępne będzie dla osób o specjalnych potrzebach.
Szczegółowy program już wkrótce.


Logotypy programu EOG

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.
Beneficjent: Muzeum Narodowe w Lublinie
Partner projektu: Muzeum Historii Kultury w Oslo

Partnerzy wydarzenia:
Stowarzyszenie Chorągiew Ziemi Lubelskiej
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
Gmina Hrubieszów

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp