19 czerwca 2023
Archiwum wydarzeń

Szkolenie w Laboratorium Digitalizacji 3D w Muzeum Historii Kultury w Oslo

15 czerwca zakończyło się trzymiesięczne szkolenie pracownika Muzeum Narodowego w Lublinie w Laboratorium Digitalizacji 3D w Muzeum Historii Kultury w Oslo.

Szkolenie w Oslo obfitowało w wymianę doświadczeń dotyczącą opracowywania i udostępniania modeli 3D. Głównymi elementami warsztatów były takie tematy jak: system organizacji pracy przy wykonywaniu fotogrametrii oraz narzędzi wspierających proces; zagadnienia skali i jednostek w modelowaniu 3D; wykorzystanie skalowalnych targetów przy wykonywaniu modeli; metody fotografowania obiektów w celu pozyskania zdjęć referencyjnych do wykonania realistycznej tekstury modelu; podstawy edycji tekstury w programie Adobe Photoshop (roughness map, transmission map); zagadnienia dotyczące koloru w modelach 3D, metody uzyskania jak najwierniejszego odzwierciedlenia kolorystycznego opracowywanego obiektu; wpływ używanych w fotografiach profili kolorystycznych na model i jego archiwizację; zagadnienia dotyczące metadanych i potrzeb ich standaryzacji. Pracownik Muzeum Narodowego w Lublinie uczestniczył także w dokumentacji terenowej kościoła klepkowego z XII wieku.

Zdobyta podczas szkolenia wiedza z zakresu wykonywania dokumentacji 3D wykorzystana zostanie w praktyce muzealniczej, a także jej upowszechniania i interdyscyplinarnego wykorzystywania.

Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp