14-06-2024, 15-06-2024, 16-06-2024
Archiwum wydarzeń

Europejskie Dni Archeologii na Zamku Lubelskim

W dniach 14-16 czerwca 2024 zapraszamy do udziału w II Europejskich Dniach Archeologii na Zamku Lubelskim. Europejskie Dni Archeologii to wydarzenia promujące zabytki archeologiczne i zawód archeologa. Wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie zapraszamy na wykłady popularnonaukowe o najciekawszych odkryciach związanych z archeologią pól bitewnych, warsztaty i oprowadzania po wystawie archeologicznej na Zamku Lubelskim oraz spacer archeologiczny po lubelskim Śródmieściu.

Baner wydarzenia Europejskie Dni Archeologii na Zamku Lubelskim

 

Program wydarzeń:

 • 14 czerwca, godz. 9.00 i 11.00 – Dzień z życia archeologa. Warsztaty archeologiczne dla dzieci. Na zajęciach przybliżymy tajniki warsztatu archeologa, a także umożliwimy sprawdzenie swoich sił jako badacza przeszłości w specjalnie przygotowanym wykopie badawczym.
  Bilety w cenie: 5 zł dostępne w kasie muzeum oraz na stronie: www.bilety.mnwl.pl
 • 14 czerwca, godz. 13.30 – O czym nie mówią podpisy pod zabytkami. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie archeologicznej „Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej”.
  Rezerwacje mailowe: rezerwacja@mnwl.pl
 • 14 czerwca, 14.30 – Starcia bitewne w XVIII i XIX na Lubelszczyźnie w źródłach archeologicznych. Wykład Grzegorza Mączki (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie).
  Bilety w cenie: 1 zł dostępne w kasie muzeum oraz na stronie: www.bilety.mnwl.pl
 • 14 czerwca, 15.00 – Badania archeologiczne pozostałości fortyfikacji i obiektów militarnych związanych z I i II wojną światową na Lubelszczyźnie. Wykład Agnieszki Stachyry (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie).
  Bilety w cenie: 1 zł dostępne w kasie muzeum oraz na stronie: www.bilety.mnwl.pl
 • 15 czerwca, godz. 11.00 – Spacer archeologiczny. Zapraszamy na zwiedzanie najciekawszych stanowisk archeologicznych na terenie Śródmieścia i Starego Miasta w Lublinie.
  Osoby zainteresowane udziałem w spacerze proszone są o wcześniejszą rezerwację (rezerwacja@mnwl.pl

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp