17-06-2014 - 17-06-2014
Archiwum wydarzeń

FARAON: OPUS MAGNUM 17.06.2014

Okładka Faraona Bolesława Prusa

17 czerwca godz. 15.00 Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie
zapraszamy

 

Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Zygmunt Nasalski

Kierownik Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie

Bogumiła Wartacz

zapraszają na spotkanie z

prof. dr. hab. Andrzejem Niwińskim,

egiptologiem, redaktorem wydania „Faraona” Bolesława Prusa

z ilustracjami artysty malarza Edwarda Okunia.

oraz wykład

„Faraon” Bolesława Prusa – opus magnum.

Najnowsze badania i analityczno-krytyczna edycja powieści Prusa.

17 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 15.00

sala balowa pałacu Małachowskich w Nałęczowie

Promocji nowego wydania „Faraona” Bolesława Prusa towarzyszy

wystawa 100-letnich ilustracji Edwarda Okunia

w Muzeum Bolesława Prusa

 

Wydawnictwo „Pro-Egipt” przygotowało pierwsze krytyczne wydanie jednego z największych dzieł Bolesława Prusa – „Faraona”. Pomimo licznych, najczęściej masowych i tanich wydań tej powieści nigdy nie doczekała się ona godnego opracowania, które w jasny sposób uwypukliłoby jej rzeczywiste treści na tle niby-egipskiej dekoracji. „Faraon” jest genialnym literackim studium mechanizmów władzy naszkicowanym na tle dyskusji – aktualnej w czasach, gdy powstawało – o patriotycznych postawach romantycznego zrywu i strukturalnej „pracy u podstaw”, wszelako ukrytej w staroegipskich dekoracjach przed ingerencją cenzury. Owe dekoracje są utkane z wieloźródłowych wątków, na kanwie powszechnych w czasach Prusa wyobrażeń o starożytnym Egipcie, tak misternie, że czynią wrażenie powieści historycznej. Niezbędne jest wprowadzenie pewnego porządku w świecie tych dekoracji, z zachowaniem pełnego szacunku dla wielkości Pisarza i wciąż aktualnych treści samego dzieła.

Niezależnie od potrzeby krytycznego wydania tekstu, wyłania się inna, o charakterze estetycznym. Ogromna większość wydań „Faraona” była pozbawiona ilustracji, ich szata graficzna była uboga. Tymczasem już w 1913 roku Wydawnictwo Gebethner i Wolff, przygotowując eleganckie wydanie „Faraona”, wysłało do Egiptu znanego polskiego malarza Edwarda Okunia z zamysłem, by przygotował on ilustracje. Malarz wykonał swoje zadanie i powstała seria 20 barwnych pięknych obrazów. Niestety, te ciekawe dzieła nigdy nie zostały wykorzystane. Dziś większość z nich znajduje się w Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, pozostałe w rękach prywatnych.

Udało się uzyskać zgodę wszystkich właścicieli, by wykorzystać obrazy Okunia jako ilustracje do planowanego wydania „Faraona”. Tym samym edycja ma także znaczenie dla historii sztuki i kultury polskiej, wprowadzając po raz pierwszy do świadomości publicznej nieznane wcześniej dzieła polskiego malarza.

Poza komentarzem samego tekstu powieści, wydanie „Faraona” zawiera sześć esejów poświęconych zarówno „egipskiemu” dziełu Bolesława Prusa, jak i „egipskiej” twórczości Edwarda Okunia, autorstwa m.in: prof. Andrzej Niwiński, egiptolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Małgorzata Biernacka z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, specjalistka w zakresie twórczości E. Okunia, dr Leszek Zinkow z Instytutu Archeologii UJ, ceniony badacz historii recepcji starożytnego Egiptu w Polsce.

Przygotowywane wydanie ma charakter wydania bibliofilskiego o ograniczonym nakładzie 500 egz. (egzemplarze są numerowane).

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp