06-11-2014 - 06-11-2014
Archiwum wydarzeń

Finał XII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego 6.11.2014

Finał XII Edycji wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego
W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów

 

W dniu 6 listopada 2014 roku w Galerii Malarstwa XVII – XIX wieku Muzeum Lubelskiego „Na Zamku” odbył się finał XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty.
W finale Konkursu wzięło udział 12 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny, prezentujących bardzo wysoki poziom przygotowania recytatorskiego.

Jury w składzie:
– p. Krystyna Zając – była więźniarka obozu KL Ravensbrück, koleżanka Grażyny Chrostowskiej
– p. Alicja Jachiewicz – Szmidt – aktorka – przewodnicząca
– p. Jolanta Polańska – kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego
– p. Barbara Czajkowska – kierownik Działu Sztuki Muzeum Lubelskiego
– p. Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

przyznało następujące nagrody:

– w kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce – Karina Latoch – Gimnazjum nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej
II miejsce – Paulina Górniak – Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
III miejsce – Joanna Ciuraszkiewicz – Gimnazjum nr 1 w Zamościu

Przyznano również wyróżnienie dla: Kamili Gimnazjum nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej oraz wręczono dyplomy za udział w finale dla: Julii Malec z Gimnazjum nr 8 im. G. Chrostowskiej w Lublinie oraz Karolinie Mrozik z Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie.

– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce – Karolina Korcz – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku
II miejsce – Adrianna Pierepienko – Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie
III miejsce – Marek Szewc – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
Przyznano również wyróżnienie dla: Kingi Galewskiej z I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie i Mateusza Waska z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie oraz wręczono dyplomy za udział w finale dla Diany Włodarczyk z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

W przygotowaniu XII edycji Konkursu uczestniczyli:
– Kuratorium Oświaty w Lublinie – Honorowy Patronat Pana Kuratora Krzysztofa Babisza
– Kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Pani Barbara Oratowska
Dyrektorzy Szkół wspierających inicjatywę:
– Pan dr Grzegorz Gębka, Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
– Pani Urszula Łapińska – Łubniewska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie
– Pani Katarzyna Korościk, Dyrektor Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

Stroną organizacyjną zajęły się nauczycielki:
– Ewa Mochol, Małgorzata Badurowicz, Justyna Krupińska, Aneta Teterycz z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
– Beata Barakszyn, Katarzyna Maciasz, Marek Fedor z Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
– Joanna Łoś, Magdalena Bylina, Małgorzata Gąszczyk z Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie.

Jury bardzo wysoko oceniło poziom finału XII edycji Konkursu. Zgromadzonym w salach Zamku Lubelskiego gościom wzruszeń dostarczały indywidualne prezentacje konkursowe w wykonaniu uczniów lubelskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Poza konkursem uczniowie Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie pod kierunkiem Marka Fedora przygotowali montaż poetycko – muzyczny „Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno.”
Podkreślić należy różnorodny i staranny dobór tekstów poetyckich, fragmentów wspomnień o poetce i jej biografii. Na uwagę zasługuje także interpretacja głosowa utworów oraz wielka siła wyrazu, z którą recytatorzy oddali tragizm przeżyć więźniarek z Ravensbrűck, kobiet żyjących w ekstremalnych warunkach.
Prezentowane teksty poetyckie Grażyny Chrostowskiej sugestywnie oddały specyfikę wyobraźni lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp