26 kwietnia 2023
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Festiwal Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie

Festiwal Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie odbył się w tym roku już po raz dwunasty. Muzeum Narodowe w Lublinie oraz oddział Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej współorganizatorami tegorocznej edycji wydarzenia!

Jednym z głównych komponentów programu Festiwalu jest Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych. Spotkanie jest okazją dla przedstawicieli organizacji i instytucji, by wymienić się doświadczeniami w działaniach związanych z zachowaniem i popularyzacją materialnego i niematerialnego dziedzictwa ziem wschodnich.

W tym roku nasz oddział po raz pierwszy zainicjował I Forum Edukacji o Dziedzictwie Kresów. W forum odbywały się wystąpienia ekspertów na temat edukacji i turystyki kresowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, podsumowane dyskusją z przedstawicielami środowisk naukowych, pedagogicznych, muzealnych i kresowych. Wypracowane podczas forum strategie edukacyjne przyczynią się do wzmocnienia kompetencji kadry nauczycielskiej w obrębie popularyzacji tematyki kresowej wśród dzieci i młodzieży, co jest jednym z kluczowych celów całego Festiwalu. W kolejnych latach zakładana jest kontynuacja tego działania we współpracy z podmiotami zainteresowanymi rozwojem edukacji w zakresie wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej.

Niezwykle ważnym wątkiem poruszanym na Forum była rola digitalizacji z wykorzystaniem efektów dokumentacji 3D w kontekście upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Odbyła się m.in. premiera filmu prezentującego uniwersalność i transgraniczność materialnych i niematerialnych dóbr kultury, nauki i sztuki oraz konieczność ich zachowania dla następnych pokoleń.

Muzeum zaprezentowało również najnowszą mediatekę historii mówionej oraz propozycję przeznaczonego dla szkół podstawowych Pakietu Edukacyjnego, zawierającego scenariusze lekcji, szkolnych apeli patriotycznych oraz kalendarz ważnych rocznic związanych z Kresami, wypracowanego w gronie doświadczonych edukatorów.

W ramach Festiwalu odbyły się także liczne wydarzenia towarzyszące z udziałem lokalnej społeczności, m.in. spektakle teatru z Wilna połączone a warsztatami teatralnymi dla dzieci i młodzieży, warsztaty terenowe dla nauczycieli, warsztaty kulinarne, warsztaty dawnego rzemiosła oraz prezentacja wystawy planszowej.

Festiwal Dziedzictwa Kresów
Lubaczów, 27 lipca – 6 sierpnia 2023


Logotypy programu EOG

Wydarzenia realizowane jest w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Beneficjent: Muzeum Narodowe w Lublinie
Partner projektu: Muzeum Historii Kultury w Oslo

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp