22-02-2014
Archiwum wydarzeń

„Jakim językiem śpiewał i „gawędził” Wincenty Pol?” 22.02.2014

Dworek Wincentego Pola, Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie

zaprasza na wykład prof. dr hab. Władysławy Bryłowej pt. „Jakim językiem śpiewał i „gawędził” Wincenty Pol?”,

który odbędzie się 22 lutego 2014 roku (sobota) o godzinie 17.00

w siedzibie oddziału przy ul. Kalinowszczyzna 13.

Zapraszamy!

 

Władysława Bryłowa urodziła się w Biłgoraju. Liceum ogólnokształcące ukończyła w Turobinie. Studia w zakresie filologii polskiej odbyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1983 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, doktora habilitowanego w 1996, a tytuł profesora w 2010. Od czasów studiów związana z Instytutem Filologii Polskiej UMCS, pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii. Jej specjalnością jest językoznawstwo: fleksja historyczna i współczesna, style i odmiany języka, język pisarzy (m.in. Wincentego Pola), język regionu. Ma w swym dorobku kilka pozycji książkowych autorskich (m.in. Wariantywność fleksji w historii i gwarach języka polskiego, Lublin 1994 i Wacław Potocki i jego Ogród, ale nieplewiony, Lublin 2009), 10 książek pod redakcją (seria: Język polski. Współczesność. Historia) i około 100 artykułów. Jest recenzentem licznych prac badawczych. Od 2007 r. uczestniczy w organizowanych w Dworku konferencjach z cyklu „Świat Wincentego Pola”. Z pasją oddaje się również dydaktyce uniwersyteckiej, prowadząc zajęcia z historii języka polskiego, językoznawstwa współczesnego, stylistyki (języka pisarzy) i pragmatyki. Pod jej kierunkiem powstało blisko 200 prac magisterskich.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp