24 listopada 2020
Archiwum wydarzeń

Laureaci konkursu „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej”

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego
„ W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”
IV edycja 2020

Rysunek przedstawiający Grażynę Chrostowską

Szkoły podstawowe

I miejsce:
Oliwia Cyranek – Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej

II miejsce:
Laura Karpik – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Biłgoraju

III miejsce:
Oliwia Łopata – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie

Wyróżnienia:

Vladyslav Buvalets – Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

Miłosz Posmyk – Szkoła Podstawowa nr 8 w Siemianowicach Śląskich

Lena Pazdyga – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce:
Łukasz Śmiałkowski – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Katowicach

II miejsce:
Natalia Dyjak – XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie

III miejsce:
Lucyna Bienia – Biłgorajskie Centrum Kultury

Wyróżnienia:

Wioletta Wójtowicz – XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

Kamila Osieleniec – IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie

Weronika Skibińska – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Konkurs pod patronatem:

Logotypy patronatów konkursu: Marszałek Lubelski, Prezydent Miasta Lublin i Kuratorium Oświaty w Lublinie

Współorganizatorami konkursu są:

Logotypy współorganizatorów konkursu

Partnerami konkursu są:

Logotypy partnerów konkursu

Instytucje wspierające:

Logotyp Gmina i miasto Koziegłowy

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp