31 grudnia 2021
AKTUALNOŚCI

Muzeum poszukuje dzieł Jana Wydry

Muzeum Narodowe w Lublinie, przygotowując się do otwarcia wystawy prac Jana Wydry, poszukuje zaginionych dzieł malarza.

Twórczość Jana Wydry odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się środowiska artystycznego Lubelszczyzny, stanowiącego ważną część obrazu sztuki polskiej XX w. Celem, przygotowywanej w muzeum ekspozycji, jest ukazanie wieloaspektowego zakresu twórczości malarza, przybliżenie odbiorcom prac dotychczas nieprezentowanych, a także poszerzenie stanu badań nad jego dorobkiem.

Jan Wydra (1902-1937) – artysta urodzony w Ciecierzynie, niedaleko Lublina, wyróżnia się życiem naznaczonym ubóstwem i nieuleczalną chorobą. Jako uczeń Tadeusza Pruszkowskiego i członek Bractwa Świętego Łukasza, zostawił po sobie bogatą spuściznę malarską. Jego wczesna śmierć, spowodowana gruźlicą, wzbudziła nieodżałowaną stratę w przyjacielu – Józefie Czechowiczu. Szeroki przekrój tematyczny twórczości Jana Wydry obejmuje portrety, alegorie, pejzaże oraz wyróżniające się swą ikonografią sceny religijne. Grupa artystów zrzeszonych w Bractwie św. Łukasza, sprzeciwiając się panującym ówcześnie tendencjom w malarstwie europejskim, zwróciła się ku sztuce figuratywnej, czerpiąc z tradycji malarstwa sztalugowego minionych wieków. Artyści inspirowali się sztuką dawną. Nazwa ugrupowania odnosi się do założonego w 1809 r. w Niemczech Bractwa św. Łukasza. Odegrało ono istotną rolę w promowaniu polskiej sztuki za granicą prezentując obrazy ilustrujące historię Polski na Światowej Wystawie w Nowym Jorku w 1939 r. Powstałe na tę okoliczność obrazy nie wróciły do Polski.

Prace artysty prezentowane były na wystawie monograficznej w Muzeum Okręgowym w Lublinie w 50. rocznicę śmierci, ponownie zaprezentowane zostały w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym w 2004 r. W 2022 r. przypada 120. rocznica urodzin Jana Wydry. Planowana wystawa prezentować będzie dzieła artysty znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie wzbogacone o twórczość zgromadzoną w muzeach polskich.

w górnej części niebo kolorowe burzowe z piorunami na środku w dali łódź na pierwszym planie tłum nagich postaci

Jan Wydra, Potop, 1921 r., akwarela, papier

 

Kolekcjonerów posiadających w swoich zbiorach dzieła Jana Wydry uprzejmie prosimy o kontakt z kuratorką wystawy Klarą Sadkowską – e-mail: k.sadkowska@mnwl.pl, tel. 81 537 96 30.

Będziemy wdzięczni za wszelkie pozyskane informacje.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp