3 lutego 2024
Archiwum wystaw

Otwarcie wystawy “Złoty polski. W 100. rocznicę reformy walutowej Władysława Grabskiego”

Przed 100 laty w niepoległej Polsce, 28 kwietnia 1924 roku, premier i minister skarbu Władysław Grabski (1874–1938) dokonał reformy polskiego systemu pieniężnego. Miejsce zlikwidowanej Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej i emitowanej przez nią marki polskiej przejął Bank Polski wraz ze złotym jako walutą narodową. Ustanowienie w 1924 roku złotego, poprzez odwołanie do tradycji systemu pieniężnego przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, było kolejną manifestacją odrodzenia Polski oraz zwieńczeniem procesu jej odbudowy i ekonomicznej integracji terytoriów funkcjonujących wcześniej w strukturach państw zaborczych.

Baner wystawy Złoty polski

 

W Muzeum Narodowym w Lublinie jubileusz tego wydarzenia upamiętnia wystawa Złoty polski. W 100. rocznicę reformy walutowej Władysława Grabskiego, która przybliża złotego nie tylko w odniesieniu do dwudziestolecia międzywojennego, ale także ukazuje jego początki oraz miejsce w systemie monetarnym Rzeczypospolitej szlacheckiej i w czasach zaborów. Na wystawie historia złotego osadzona została w kontekście wydarzeń politycznych oraz zjawisk gospodarczych. Jego dzieje ilustrują monety (w tym kilka ich skarbów) oraz pieniądze papierowe, uzupełnione o ryciny z przedstawianiem władców Polski, reprodukcje map z epoki, fotografie, rachunki i opakowania po towarach.

Zwiedzając ekspozycję będzie można dowiedzieć się między innymi: kiedy i dlaczego naradził się złoty polski; co decydowało o jego rozwoju i jakie czynniki przyczyniały się do jego upadku; dlaczego złoty polski został zniesiony przez zaborców i co sprawiło, że odrodził się po odzyskaniu niepodległości; jak zmieniała się siła nabywcza złotego w ciągu wieków. Przybliżona zostanie także postać Władysława Grabskiego oraz istota jego reformy.

Złoty polski. W 100. rocznicę reformy walutowej Władysława Grabskiego
Zamek Lubelski, 6 lutego – 5 maja 2024

Logotyp PGE

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp