9 września 2023
Archiwum wystaw

OBRRAZ. Wystawa w Pałacu Lubomirskich w Lublinie

Muzeum Narodowe w Lublinie w ramach 454. obchodów rocznicowych zawarcia Unii Lubelskiej planuję otwarcie wystawy czasowej pt. OBRRAZ z udziałem artystów: Krzysztofa Gliszczyńskiego, Łukasza Huculaka, Sławomira Marca, Lecha Twardowskiego, Tomasza Zawadzkiego, która będzie prezentowana w terminie od 1 lipca 2023 do 31 sierpnia 2023 roku, w salach wystawowych Pałacu Lubomirskich w Lublinie, siedzibie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie.

Wystawa ta jest inaugurującą prezentacją Grupy OBRRAZ. Skupiającej artystów, którzy od lat realizują własne postawy. Pomimo różnic, punktem wyjścia jest realność obrazu, odmiennie zresztą rozumiana – jako pole intuicyjnej ekspresji, jako konceptualna gra z widzialnością czy samą powierzchnią obrazu, rozbudowywaną niekiedy do rodzaju przestrzennej instalacji. Artystów łączy także przekonanie o doniosłości sztuki – wyjątkowej dziedziny naszego życia pozwalającej na tworzenie swoistych przestrzeni dla poszerzonej refleksji i pogłębionych doświadczeń najczęściej niemożliwych w życiu codziennym.

Baner wystawy OBRRAZ

OBRRAZ (Krzysztof Gliszczyński, Łukasz Huculak , Sławomir Marzec, Lech Twardowski, Tomasz Zawadzki)
Otwarcie wystawy: 1 lipca 2023 roku (sobota) godz. 13.00
Wystawa czynna od 1 lipca do 30 września 2023
Sale wystawowe Pałacu Lubomirskich w Lublinie, Plac Litewski 3

Kurator wystawy: Marcin Lachowski

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp