29-02-2024

Pamięć w sztuce. Panel dyskusyjny

Upamiętnianie miejsc nazistowskiego ludobójstwa i komunistycznych zbrodni było podstawowym przesłaniem ocalałych i świadków, stając się także ważnym zobowiązaniem kolejnych pokoleń. Pytanie, w jaki sposób dokonać stosownego upamiętnienia, towarzyszyło twórcom i opiekunom miejsc naznaczonych masowymi zbrodniami, wyrażając potrzebę zachowania śladów, ale także artystycznego ukazania ich szczególnego znaczenia.

W złożonym krajobrazie upamiętnień masowych zbrodni i masowych mogił Zamek Lubelski jest tym szczególnym miejscem – więzieniem, obszarem masowego terroru i egzekucji w czasie drugiej wojny światowej, a po niej miejscem krwawych komunistycznych represji. Od drugiej połowy lat 50. teren zamku ulegał kolejnym przebudowom, rewitalizacji, przywróceniu krwawego miejsca celom społecznym. Tutaj został usytuowany najpierw dom kultury, później zaś muzeum. Przebudowane wnętrza stanowią dzisiaj główną siedzibę Muzeum Narodowego w Lublinie.

Przygotowując w 80. rocznicę likwidacji więzienia niemieckiego i 70. rocznicę likwidacji komunistycznego więzienia na zamku w Lublinie wystawy i panel dyskusyjny, chcielibyśmy pogłębić refleksję nad współczesnymi i artystycznymi modelami upamiętnienia.

Baner wydarzenia "Pamięć w sztuce"

Program:
11.15 – Złożenie kwiatów przed tablicami upamiętniającymi więźniów na Zamku, Dziedziniec Zamku Lubelskiego

11.30 – odsłonięcie instalacji z wykorzystaniem XIX wiecznej bramy więzienia na Zamku Lubelskim według proj. Roberta Kuśmirowskiego, przy muzyce dr hab. szt. Rafała Rozmusa, Dziedziniec Zamku Lubelskiego

12.00 – Panel dyskusyjny pt. „Pamięć w sztuce”
Zamek Lubelski, Galeria Malarstwa Polskiego XIX–XX Wieku

UCZESTNICY

dr hab. Robert Kuśmirowski, prof. UMCS, artysta – Warsztat współczesnego artysty, dla którego przeszłości jest obszarem interwencji artystycznej. Koncepcja rzeźby/instalacji, jako nośnika pamięci

Xawery Wolski, artysta – Warsztat współczesnego artysty, dla którego przeszłość jest obszarem interwencji artystycznej. Koncepcja rzeźby/instalacji, jako nośnika pamięci

dr Jarosław Trybuś, krytyk architektury – Traktowanie przedmiotów i rzeczy, jako szczególnych i przejmujących środków ekspresji w praktyce muzealnej

dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Ochrona miejsc pamięci i obszarów historycznych w praktyce konserwatora

Dorota Monkiewicz, krytyczka sztuki i kuratorka wystaw – Kondycja pomników we współczesnej przestrzeni publicznej i alternatywnych sposobów upamiętnia

dr hab. Adam Szpaderski, prof. SWPS, specjalista ds. ekonomiki miejsc pamięci – Tereny obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, jako szczególne miejsca pamięci

13.45—14.45 — dyskusja z udziałem autorów publikacji rocznicowych: dr hab. Marcin Kruszyński, prof. Uniwersytetu w Siedlcach i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, dr hab. Janusz Wrona, prof. UMCS oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się miejscami pamięci: Muzeum w Opolu, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie, Ulica Pomorska, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum w Sobiborze, Muzeum w Bełżcu.

Logotyp PGE

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp