18 grudnia 2023

Warsztaty kreatywności – w dziedzinie kreatywnego wykorzystania dokumentacji 3D zabytków kultury materialnej: w turystyce, przemyśle rozrywkowym, konserwatorstwie. Wyjazd grupy przedstawicieli sektora kultury z Norwegii do regionu hrubieszowskiego

W grudniu 2023 roku przedstawiciele sektora kultury z Norwegii wzięli udział w warsztatach kreatywności w regionie hrubieszowskim.

Trzyosobowa delegacja z Oslo w ramach wizyty odwiedziła m.in. Hrubieszów i Zamość. Norwegowie spotkali się także z grupą rekonstruktorów z Wioski Gotów w Masłomęczu oraz podglądali plac budowy Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego “Laboratorium Historiae Gothorum”. W programie warsztatów znalazły się prezentacje, opowieści i rozmowy o doświadczeniach i pomysłach dotyczących promowania dziedzictwa archeologicznego w regionie. Wspólne spotkania zaowocowały także rozmowami o badaniach wykopaliskowych. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń oraz zaplanowania dalszej polsko-norweskiej współpracy.

Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp