29 marca 2021
Archiwum wydarzeń

PLISZCZYN. Monografia eneolitycznego kompleksu osadniczego na Lubelszczyźnie 27.01.2016

Zapraszamy na promocję publikacji wyników badań wykopaliskowych w Pliszczynie koło Lublina, która odbędzie się 27.01.2016 o godz. 17.00 na Zamku Lubelskim.

 

Okładka publikacji PLISZCZYN. Monografia eneolitycznego kompleksu osadniczego na Lubelszczyźnie

 

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach priorytetu 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”, sterowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa), w tym roku ukaże się naszym nakładem publikacja wyników badań wykopaliskowych w Pliszczynie koło Lublina.

Przygotowywana książka, pod redakcją Tomasza J. Chmielewskiego i Edmunda Mitrusa, to interdyscyplinarne omówienie wyników badań w Pliszczynie, przeprowadzonych w 2010 r. w związku z budową obwodnicy Lublina.

Stanowisko w Pliszczynie to pod wieloma względami wyjątkowy obiekt. Wystarczy wspomnieć, że jest jednym z niewielu kompleksów osadniczych kultury pucharów lejkowatych w tej części Polski, na których badaniami objęto jednocześnie część mieszkalną (osadę) i sakralną (cmentarzysko), a także strefę pomiędzy nimi, która również dostarczyła niezwykłych odkryć (pochówek na dnie jamy osadowej). Zbadany kompleks pochodzi z połowy IV tysiąclecia p.n.e.

Z uwagi na rangę odkryć – z pewnością o ponadlokalnej skali – publikacja została w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej). Naszym partnerem wydawniczym jest Fundacja Nauki „Archaeologia Silesiae” z Wrocławia. Autorami książki, którą wydamy w serii „Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne„, są, prócz Tomasza J. Chmielewskiego i Edmunda Mitrusa, tacy specjaliści jak: Wanda Kozak-Zychman, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Agata Sady, Anna Szarlip i Daniel Makowiecki.

 

Logotyp MKiDN

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp