31-10-2023 - 13-11-2023
Muzeum Józefa Czechowicza, AKTUALNOŚCI

Popołudniowy deser. Wystawa prac Jerzego Tyburskiego.

Wernisaż wystawy: 07.11.2023 r., wtorek godz. 18.00
Muzeum Józefa Czechowicza
Ul. Złota 3, Lublin.

Opis: Wraz ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręgu Lubelskiego zapraszamy na wystawę prac Jerzego Tyburskiego – malarza i artysty odznaczonego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

O obrazach artysty Katarzyna Szymańska pisze: „(…) powstające w zaciszu zamojskiej pracowni dopracowywane są zawsze z niezwykłą dokładnością i od pierwszego swojego tchnienia zaczynają niejako żyć własnym życiem. Artysta zaprasza widza do wyobrażonego świata oraz zachęca do wnikliwego wpatrywania się w bohaterów tych kompozycji i odczytywania różnych ukrytych znaczeń i refleksji. A wpatrywanie się w te kompozycje przychodzi wrażliwemu oku w sposób łatwy i przyjemny, ponieważ przyciągają one estetyką barw, doszlifowaną fakturowością i zastosowanymi zaskakującymi kontrastami”.

Jerzy Tyburski – urodzony w 1964 roku w Lubaczowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Ukończył studia na Wydziale Nauk Humanistycznych, Katedra Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1986-89 uczęszczał na zajęcia w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika i adiunkta Jacka Wojciechowskiego w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest dwukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Od 2022 roku pełni funkcję dyrektora BWA Galerii Zamojskiej. Wyróżniony przez miesięcznik Art&Business „Obraz roku 2001”, nominowany jako Zamojska Osobowość Roku „Morando”, otrzymał Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego. Jego prace znajdują się w zbiorach w Zamościu, Lublinie, Wrocławiu, Lubaczowie oraz za granicą.

zaproszenie na wystawę

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp