11 grudnia 2023
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Premiera filmu “Hruszów – wspólnota ponad granicą”

Już 15 grudnia 2023 o godz. 12:00 odbędzie się premiera ONLINE filmu dokumentującego prace muzealników oraz lokalnych społeczności przy próbach ocalenia polskich śladów na Kresach na przykładzie kościoła z miejscowości Hruszów.


W pracy oraz samym filmie wykorzystano najnowsze technologie skanowania 3D obiektów, które pozwoliły zdobyć unikalny materiał.
Zarówno do pracy, jak i zaprezentowania opinii publicznej.
 
Film “Hruszów. Wspólnota ponad granicą” w reżyserii Mateusza Osiadacza dostępny będzie na naszym portalu: www.ziemiewschodnie.pl
oraz na muzealnych kanałach YouTube i Vimeo.
 
Zrealizowano w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego
– interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp