2 listopada 2022
Muzeum Józefa Czechowicza

PREMIERA KSIĄŻKI „ZGRZYT” RAFAŁA JAKUBA PASTWY

Zapraszamy serdecznie na premierę nowej książki Rafała Jakuba Pastwy pod tytułem „Zgrzyt”. Poświęcone jej spotkanie rozpocznie się w Muzeum Józefa Czechowicza 18 listopada (piątek) o godzinie 18.

 

Rafał Jakub Pastwa, pochodzi ze wsi Spławy. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie; Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Lublin; Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” w Lublinie. Laureat nagrody „Angelus lubelski” w dziedzinie kultury medialnej za 2016 r. Od 2019 r. duszpasterz środowisk twórczych. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach mediatyzacji religii i kultury nieufności. Od 2013 r. kieruje redakcją „Gościa Niedzielnego” w Lublinie. Pracę naukową łączy z praktyką dziennikarską, aktywnością literacką oraz zaangażowaniem społecznym. Uwielbia zwierzęta i brzmienie Soundgarden. Mieszka w Lublinie.

mężczyzna krótko ścięty z brodą na czarno ubrany w tle kamienice starego miasta w Lublinie

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp