09-03-2016 - 09-03-2016
Archiwum wydarzeń

Promocja tomów poetyckich Mariana Janusza Kawałki 9.03.2016

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza

9.03.2016 godz. 17.00

 

Okładka książki Osuwisko

 

Marian Janusz Kawałko (ur. w 1947 we wsi Rybie k. Rejowca) – poeta, tłumacz, krytyk literacki, publicysta, naukowiec-regionalista, organizator oświatowy. W latach 1994–1998 był dyrektorem Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, w latach 2010–2013 kierował Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Berlinie. W roku 2009 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Autor wielu artykułów, monografii Historie ziołowe (Lublin 1986), opracowania Księga miasta Pawłowa. Dokumenty sądu ławniczo-radzieckiego z lat 1546–1640 (Lublin 2011) oraz książki Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869 (Lublin, trzy wydania: 2010, 2011, 2016 – rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej).
Od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku zajmuje się również pracą literacką. Współautor licznych antologii poetyckich, autor wielu recenzji i posłowi. Twórca tekstów piosenek do muzyki Marka Andrzejewskiego (Lubelska Federacja Bardów), Piotra „Kuby” Kubowicza (Piwnica pod Baranami) i Macieja Turkowskiego. Tłumacz poezji R. M. Rilkego. Autor monodramu Ostatnia godzina, opartego na Spowiedzi, dziennikach i listach Lwa Tołstoja, z autorskimi tekstami songów do muzyki Piotra „Kuby” Kubowicza (monodram prezentowany w krakowskim Teatrze KTO w latach 2009–2010). Laureat najważniejszych ogólnopolskich konkursów poetyckich. Członek ZAiKS
Opublikował następujące zbiory wierszy: Matnia (Lublin 1974), Moje wesołe miasteczko (Warszawa 1977 – nagroda literacka im. J. Czechowicza), Korzec (Lublin 1990 – nagroda literacka „Głosu Nauczycielskiego”),), Ptak, pokrzyk i miłość (Warszawa 1994), Zmienna ogniskowa (Kraków 2001 – nagroda literacka im. A. Kamieńskiej, tom dobrze oceniony przez Czesława Miłosza), Osuwisko. Wiersze dawne i nowe (Lublin 2014 – wybór wierszy), Biały Kruk (Warszawa 2015).
Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (1980), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1994), Medalem Wojewody Lubelskiego (2009). Posiada również odznaki: Zasłużony Działacz Kultury (1970), Zasłużony dla Lublina (1984), Za zasługi dla Lubelszczyzny (2007) i inne.

 

Zaproszenie na promocję tomów poetyckich Mariana Janusza Kawałki 9 marca 2016

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp