21 lutego 2024
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Rzeczpospolita Babińska – Spotkanie autorskie wokół książki

Zapraszamy na spotkanie autorskie wokół książki Prof. Dariusza Chemperka „Rzeczpospolita Babińska. Monografia staropolskich źródeł literackich” 27 lutego 2024 r. o godz. 17.00

 

Babin, wieś położona ok. 15 km. na zachód od Lublina, zyskała już w XVII i XVIII w. europejską sławę jako stolica Rzeczypospolitej Babińskiej – nieformalnego stowarzyszenia o charakterze satyryczno – literacko – biesiadnym. Zgromadzona w Babinie szlachta – obojga płci, co warto podkreślić – podejmowała, za pomocą absurdu, groteski czy hiperboli, krytykę urządzeń politycznych Pierwszej Rzeczypospolitej. Zarazem też tytułomanii szlacheckiej i jej obyczajowości, gdyż za żart dowodzący niekompetencji w danej dziedzinie narrator otrzymywał odpowiedni urząd, zgodnie z zasadą ‘świata na opak’ – Prof. Dariusz Chemperek

Plakat wydarzenia Rzeczpospolita Bbińska w kolorach czerwieni

 
 
Czekają na Was:
  • humor anegdot babińskich
  • wiersze i gawędy o obyczajach szlacheckich w wykonaniu autora książki Prof. Dariusza Chemperka oraz aktora Artura Dowgiałło
  • renesansowa opowieść muzyką, tańcem i słowem nawiązująca do Rzeczpospolitej Babińskiej w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego Belriguardo

 

 

Dowcipy, oparte zwykle na imposibiliach, rezonują obyczajowość ówczesnej szlachty, jej życie prywatne, społeczne i polityczne, horyzonty myślowe. Z tych powodów wydany obecnie Urzędników babińskich rejestr jest w istocie encyklopedią kultury szlacheckiej XVII w. i zarazem stanowi zbiorowy “portret własny” barokowej szlachty.

Założona w 2. poł. XVI w. przez Stanisława Pszonkę konfraternia przyciągała aż do 1677 r. szlachtę z całej Korony: w babińskim dworze spotykali się przybysze zarówno z Lubelszczyzny, jak i z odległych krańców Rzeczypospolitej – od Malborka czy Poznania, po Kijowszczyznę czy Podole. Przybysze z daleka byli zwykle deputatami do Trybunału Koronnego w Lublinie i podczas przerw w obradach sądowych gościli w Babinie. Śladem ich obecności w dworze kolejnych Pszonków są anegdoty i wiersze z lat 1601- 1677, spisane w tzw. aktach babińskich. – Prof. Dariusz Chemperek

 
 
 
 
Rzeczpospolita Babińska; Matejko, Jan (1838-1893); 1881 (1881-00-00 - 1881-00-00); Pobrano z systemu MUZA Muzeum Narodowego w Warszawie; malarskie / farba / olej; wyroby z włókien / tkanina / płótno; obraz: wys. 96 cm, szer. 200 cm, z ramą: wys. 115,7 cm, szer. 221 cm, grubość 11 cm; MP 3013 MNW;

Rzeczpospolita Babińska, Jan Matejko (1838-1893), obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

 
W obyczajach Rzeczpospolitej Babińskiej – towarzyskiej imprezie, którą w podlubelskiej wsi prowadzili Pszonkowie przez trzy pokolenia – istotną rolę odgrywało wypicie do dna przez przyjmowanego nowicjusza sporych rozmiarów pucharu. Nazwany był on wilkiem (wilkumem), od niemieckiego „Wilkommen”, jako że pito z niego, witając gości lub wstępujących do bractw cechowych. Babiński wilkum już wówczas uchodził za cenny zabytek („antiquitatem”), tym bardziej, że wspomniana krucha szklenica nie przetrwała hulanek. Rozmiary owego pucharu, w zapiskach zwanego poufale „kieliszkiem”, nawet w XVII stuleciu budziły szacunek.
 
 
Zapraszamy na spotkanie z rycerzami, warchołami, patriotami, pijanicami, erudytami i „kapuściarzami”!
 
Spotkanie odbędzie się 27.02.2024 r. o godz 17.00 w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, (plac Litewski 3)

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp