1 czerwca 2024
AKTUALNOŚCI, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Seminarium dla nauczycieli i badania społeczne w zakresie edukacji

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zaprasza nauczycieli do udziału w II edycji Seminarium Edukacji o Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

 

„W wielokulturowym tyglu Rzeczypospolitej”


Wydarzenie jest skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Celem spotkania jest popularyzacja działań edukacyjnych poświęconych tej tematyce, a także dyskusja nad metodami nauczania dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym. Seminarium będzie też okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Podczas tegorocznej edycji szkolenia skupimy się na jednym z najważniejszych wyróżników dawnej Rzeczypospolitej, jakim była mnogość etnosów, wyznań, języków i obyczajów. Seminarium odbędzie się w ramach 455 rocznicy Unii Lubelskiej. Wydarzenie z 1569 roku doprowadziło do ustanowienia nowego tworu politycznego, jakim stała się Rzeczypospolita Obojga Narodów – państwo wielu narodów i religii. Na program składać się będą wykłady, warsztaty, zwiedzanie oraz udział w obchodach Dnia Unii Lubelskiej.

Głównym punktem spotkania będą badania społeczne w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej pozwalające poznać oczekiwania nauczycieli  względem oferty edukacyjnej Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Współpraca z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski oraz poznanie ich opinii w kwestii edukacji pozwolą przygotować odpowiednie scenariusze zajęć dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2024 r. w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie. 

Szczegółowe informacje: https://ziemiewschodnie.pl/pl/oferta-edukacyjna/seminaria  

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Mirella Rusek-Pora, tel. + 48 665 011 819, e-mail: m.rusek@mnwl.pl, edukacja@mzwdr.pl 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp