27-04-2018 - 06-05-2018
Archiwum wydarzeń

Sezon Lublin 2018 27.04-6.05.2018

Sezon Lublin 2018 w Muzeum Lubelskim, 27 kwietnia – 6 maja 2018.

 

Zapraszamy na wydarzenia 7. edycji Sezonu Lublin w Muzeum Lubelskim.

Zamek Lubelski:

600 lat fresków w Kaplicy Trójcy Świętej

Kaplica Trójcy Świętej stanowi jeden z najcenniejszych zabytków Lublina, który każdego roku odwiedzają setki tysięcy turystów. W roku 2018 przypada jubileusz 600-lecia powstania fresków zdobiących Kaplicę. W związku z tym wyjątkowym wydarzeniem zapraszamy wszystkich chętnych do poznania historii tego pięknego obiektu.

27 kwietnia (piątek), godz. 16.00
28 kwietnia (sobota), godz. 11.00

Jak wyglądał żołnierz polski 1918?

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać historię oręża polskiego i dowiedzieć jak zmieniało się umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie żołnierza polskiego. Zajęcia będą składały się z części merytorycznej, oprowadzania kuratorskiego po wystawie stałej i czasowej związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zajęć technicznych oraz konkursu. Zaproszeni rekonstruktorzy w postaci „żywych dioram” przedstawią umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy.

27 kwietnia (piątek), godz. 11.00
28 kwietnia (sobota), godz. 11.00
29 kwietnia (niedziela), godz. 11.00

Oddziały Muzeum Lubelskiego – Muzeum Józefa Czechowicza:

Tobie śpiewam Lublinie… Franciszka Arnsztajnowa (1865-1942)

Wykład połączony z pokazem multimedialnym, przypomni sylwetkę Franciszki Arnsztajnowej – inspiratorki lubelskiego życia literackiego, poetki, która wiele swoich utworów dedykowała „umiłowanemu Lublinowi”, przyczyniając się do poetyckiej nobilitacji miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na działalność społeczną i niepodległościową autorki Archanioła jutra. W okresie pierwszej wojny światowej dom Arnsztajnów przy ulicy Złotej 2 stanowił ważny ośrodek działalności niepodległościowej, a lubelska poetka (pseud. „Ara”) była duszą i uosobieniem tego, co miało jakikolwiek związek z pracą o wolność i niepodległość. W kamienicy Arnsztajnów odbywały się wieczornice patriotyczne: w ogromnym staroświeckim salonie pod opiekuńczymi skrzydłami pani domu – wspomina Feliks Araszkiewicz – zbierała się młodzież konspirująca, rozżarzona ideą niepodległości, postępu i demokracji pod urokiem zewu, co miał hejnałem wytrysnąć od krakowskiego gościńca….

28 kwietnia (sobota), godz. 10.00

Indywidualność na miarę wcale niepoślednią… Stanisław Czechowicz (1899-1925)

Wykład połączony z pokazem multimedialnym przypominający sylwetkę Stanisława Czechowicza, starszego brata Józefa Czechowicza. Przedwcześnie zmarły Stanisław – harcerz, legionista, żołnierz 1920 roku, nauczyciel, student prawa Uniwersytetu Lubelskiego i intelektualista – odegrał ogromną rolę w życiu autora Poematu o mieście Lublinie. Po jego śmierci w 1925 roku Czesław Bobrowski, jeden z członków grupy “Reflektor” pisał: Była to indywidualność na miarę wcale niepoślednią, a nauka, jaką posiadał, mimo młodego wieku, mogła być użyteczną już nie tylko jemu samemu, ale i całemu społeczeństwu. Tę zapomnianą postać przypomnimy prezentując materiały ze zbiorów Muzeum Józefa Czechowicza i innych archiwów: dokumenty, fotografie, czasopisma archiwalne, a także nieznane listy i rękopisy. Szczególną uwagę zwrócimy na niezwykłe zaangażowanie Stanisława Czechowicza w sprawy niepodległościowe kraju.

28 kwietnia (sobota), godz. 12.00

Wydarzenia finansowane są ze środków Gminy Lublin.

 

Grafika Sezonu Lublin 2018

 

Sezon Lublin 2018 to siódma edycja wydarzenia organizowanego przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin wspólnie z lokalnymi partnerami, szczególna ze względu na jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapisy ruszają 13 kwietnia na stronie www.sezon.lublin.eu lub w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp