26-04-2018 - 27-04-2018
Archiwum wydarzeń

XXXIV Konferencja Archeologiczna 26-27.04.2018

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017,

Zamek Lubelski, 26-27 kwietnia 2018.

 

Już po raz ósmy Zamek Lubelski staje się miejscem spotkania archeologów reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, konserwatorskie, instytuty naukowe, muzea i pracownie badawcze z kraju i zagranicy. W ciągu dwóch dni obrad archeolodzy oraz antropolodzy, archeozoolodzy, geomorfolodzy, konserwatorzy zabytków i specjaliści innych dyscyplin wspierających archeologię będą prezentować rezultaty badań wykopaliskowych i projektów badawczych. Swój udział w konferencji współorganizowanej przez Muzeum Lubelskie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapowiedziało ponad 150 prelegentów z Polski, Niemiec, Danii, Ukrainy, Rosji i Białorusi, którzy w niemal 70 wystąpieniach przedstawią wyniki najnowszych prac terenowych, podsumują wieloletnie studia, czy też przedstawią nowe interpretacje dawnych badań. Tematy zgłoszonych na konferencję referatów i posterów obejmują wszystkie okresy archeologiczne – od paleolitu po czasy nowożytne i dotyczą nie tylko Lubelszczyzny, ale i innych regionów Polski, a także obszarów Ukrainy i Białorusi.

 

Grafika z informacją o konferencji archeologicznej 2018

 

Program konferencji Dokument PDF (3,8 MB)

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp