10 października 2022
Muzeum Józefa Czechowicza

Spotkanie autorskie z Edytą Frelik

Muzeum Józefa Czechowicza serdecznie zaprasza 28 października o godzinie 18:00 na spotkanie autorskie z Edytą Frelik wokół jej książki „Kiedy malarz pisze (jak się patrzy). Wstęp do badań nad pisarstwem artystów

Książka dotyczy pokrewieństwa sztuk, pisarstwa malarzy i rzeźbiarzy. Dr hab. Katarzyna Bazarnik pisze o niej następująco: „Monografia dr Edyty Frelik jest zwięzłym przeglądem najważniejszych ustaleń dotyczących jednego z najistotniejszych zagadnień estetyki i teorii sztuki, a mianowicie pokrewieństwa sztuk. Autorka odsłania mało znany obszar twórczości malarzy i rzeźbiarzy, patrząc na ich pisarstwo z perspektywy zasadniczo literaturoznawczej, a także przywołując w niezbędnym zakresie historię i teorię sztuk plastycznych oraz konteksty medioznawcze i kulturoznawcze. Wykraczając poza tradycyjne skupianie się na treści, praktykowane przez historyków i teoretyków sztuki, książka może służyć jako inspiracja dla badaczy, znakomity przewodnik po historii relacji słowa i obrazu, a także cenna lektura uzupełniająca dla studentów różnych filologii, komparatystyki, kulturoznawstwa, historii sztuki czy akademii sztuk pięknych.”

Edyta Frelik – amerykanistka, filolożka, literaturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Badaczka dwudziestowiecznej kultury Stanów Zjednoczonych: od literatury po film i kulturę popularną, w swoich publikacjach przede wszystkim zajmuje się sztuką amerykańską, którą analizuje i opisuje przez pryzmat intelektualnych zainteresowań, ambicji i osiągnięć artystów. Autorka dwóch monografii: „Painter’s Word: Thomas Hart Benton, Marsden Hartley and Ad Reinhardt as Writers” (Peter Lang, 2016) i „Kiedy malarz pisze (jak się patrzy). Wstęp do badań nad pisarstwem artystów” (Wydawnictwo UMCS, 2021) oraz artykułów publikowanych w Polsce oraz za granicą na temat pisarstwa dwudziestowiecznych twórców amerykańskich. Zwyciężczyni międzynarodowego konkursu organizowanego przez fundację Terra Foundation for American Art (Chicago) i Smithsoniańskie Muzeum Sztuki Amerykańskiej (Waszyngton) na najlepszy esej o sztuce amerykańskiej napisany przez autora spoza Stanów Zjednoczonych. W latach 2020-2021 otrzymała granty badawcze NCN: NAWA (projekt pt. „Nowa odsłona anty-intelektualizmu amerykańskiego w literaturze, kulturze i sztuce”) i Miniatura-5 (projekt pt. „Intelektualizm i antyintelektualizm w wypowiedziach i pismach amerykańskich modernistów”).

Tekst: Zuzanna Chochowska; Angelika Muchaplakat na spotkanie z Edytą Frelik z lewej strony zaproszenie z prawej wizerunek kobiety

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp