Spotkanie z okazji 192. rocznicy wybuchu powstania listopadowego oraz 150. rocznicy śmierci Wincentego Pola

Zapraszamy do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (Lublin, pl. Litewski 3) na spotkanie z okazji 192. rocznicy wybuchu powstania listopadowego oraz 150. rocznicy śmierci Wincentego Pola, które odbędzie się 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00.

W programie: koncert pieśni z okresu powstania listopadowego w wykonaniu Marioli Zagojskiej (sopran), Fryderyka Pieńkosia (tenor), Patrycjusza Sokołowskiego (bas) i Andrzeja Kozdrowieckiego (fortepian), oraz odczyt Zdzisława Czyżewskiego pt. „Wincenty Pol jako uczestnik wojny 1831 roku na Litwie”. Organizatorami wydarzenia są: Oddział Lubelski Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, a także Dworek Wincentego Pola, Filia Muzeum Literackiego oraz Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – Oddziały Muzeum Narodowego w Lublinie. Wstęp wolny.

na górze nuty na gole szkic wojsko ułani na koniach
Wincenty Pol (1807–1872), Kajetan Saryusz-Wolski (1852–po 1922), Grzmią pod Stoczkiem armaty, ilustracja, Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków 1905 (źródło: www.polona.pl)

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp