16 listopada 2022
Archiwum wydarzeń

VI Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu: Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej

Muzeum Narodowe w Lublinie, Katedra Historii Kościoła KUL, Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej KUL
zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję Bizantynistyczną z cyklu: Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. „Teoretyczny i praktyczny wymiar cnót kardynalnych w kulturze bizantyńskiej”

Konferencja odbędzie się 17 i 18 listopada 2022 roku w Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

PROGRAM:

17.11.2022 | Czwartek
9:00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Pierwsza sesja (9:15-11:00)
Przewodniczący – prof. KUL dr hab. Piotr Kochanek
9:15 Dr Katarzyna Mieczkowska, Freski bizantyńsko-ruskie w projektowaniu komunikacji wizualnej Muzeum Narodowego w Lublinie
9:35 Prof. dr hab. Marek Wilczyński (UP KEN Kraków), Cnoty kardynalne i Seneka u atlantyckich brzegów – kilka uwag o trwaniu kultury antycznej w „Galaecji” w VI wieku
9:55 Prof. UMCS dr hab. Ireneusz Łuć, Idea „Virtus” na monetach cesarza Konstantyna Wielkiego
10:15 Dr Piotr Ł. Grotowski (UPJPII Kraków), Zaginiona kamea, utracona statua i konstantyński ideał władcy-założyciela
10:35 Dyskusja
11:00 Przerwa na kawę

Druga sesja (11:30-13:00)
Przewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Bralewski (UŁ)
11:30 Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Uciecha, Sprawiedliwość i sprawiedliwi w ujęciu wybranych Ojców Syryjskich
11:50 Prof. KUL dr hab. Piotr Kochanek, Cnoty kardynalne w pismach Bazylego z Cezarei
12:10 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur (KUL), Gniew (θυμός / ὀργή) w nauczania homiletycznym Jana Chryzostoma
12:30 Dyskusja
13:00 Przerwa obiadowa

Trzecia sesja (15:00-16:30)
Przewodniczący – prof. dr hab. Mirosław Leszka (UŁ)
15:00 Prof. dr hab. Sławomir Bralewski (UŁ), Hierarchia cnót u Sozomenesa z Bethelii a cnoty kardynalne
15:20 Prof. UJ dr hab. Stanisław Turlej, Obrona Tracji w VI wieku
15:40 Prof. dr hab. Mirosław Leszka (UŁ), Wątek cnót kardynalnych w korespondencji Mikołaja Mistyka, patriarchy Konstantynopola, z Symeonem Wielkim, władcą Bułgarii
16:00 Dyskusja

18.11.2022 | Piątek
Pierwsza sesja (9:20-11:00)
Przewodniczący – prof. UJK dr hab. Jacek Bonarek
9:20 Dr Błażej Cecota (UJK Kielce. Filia w Piotrkowie rybunalskim), Czy kalif może być cnotliwy? Wybrane aspekty wizerunku władców muzułmańskich w „Chronologii” Teofanesa Wyznawcy
9:40 Prof. UŁ dr hab. Kirił Marinow, Wróg wszystkich cnót: raz jeszcze w sprawie wizerunku Symeona Wielkiego w oracji „Na pokój z Bułgarami”
10:00 Prof. UZ dr hab. Jarosław Dudek, Ideowa legalizacja panowania bizantyńskiego nad Bułgarię
10:20 Dyskusja
11:00 Przerwa na kawę

Druga sesja (11:30-13:00)
Przewodniczący – prof. UZ dr hab. Jarosław Dudek
11:30 Prof. UJK dr hab. Jacek Bonarek, Teofano i Tornikios. Między obowiązkiem a uczuciem
11:50 Dr Agata Sowińska (UŚ), Wokół cnót. Michał Psellos i „Hermetica”
12:10 Prof. dr hab. Leszek Wojciechowski (KUL), Cnoty kardynalne w dziele Kekaumenosa

12:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Konferencja odbędzie się w systemie stacjonarnym w Muzeum Narodowym w Lublinie (ul. Zamkowa 9).
Nie wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestników, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp