4 września 2023
AKTUALNOŚCI

Podcast “Strategie ochrony, cyfryzacji i i popularyzacji zabytków oraz stanowisk w Polsce, Norwegii i w Ukrainie”

Gdzie szukać informacji o stanowiskach archeologicznych i jak wyglądają archeologiczne badania ratownicze?
Jakie są różnice w polityce ochrony dziedzictwa w Polsce, Norwegii oraz w Ukrainie?
Jak digitalizować dziedzictwo archeologiczne i jakie są konsekwencje działalności poszukiwaczy amatorów?

Baner debaty o strategii ochrony, cyfryzacji i i popularyzacji zabytków oraz stanowisk w Polsce, Norwegii i w Ukrainie

Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć w ramach debaty na temat strategii ochrony, cyfryzacji i i popularyzacji zabytków oraz stanowisk w Polsce, Norwegii i w Ukrainie. Debata z udziałem dziewięciu osób – ekspertów i poszukiwaczy amatorów odbyła się w formule online w dniu 25 maja 2023 roku. Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie związane z dostępnością danych o stanowiskach archeologicznych, działalnością poszukiwaczy-amatorów oraz jej konsekwencjami, digitalizacją dziedzictwa archeologicznego oraz badań ratowniczych stanowisk archeologicznych.

Poniżej prezentujemy pierwszy odcinek podcastu, który jest podsumowaniem debaty.
Podcast przygotowany został przez Fundację Polska Debatuje we współpracy z Muzeum Narodowym w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo.


W pierwszym odcinku zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi ekspertów na temat udostępniania danych o stanowiskach archeologicznych, a także szansach i zagrożeniach płynących z działalności poszukiwaczy-amatorów.

W tym odcinku usłyszymy:

Bartłomiej Bartecki, Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,
Agnieszka Stachyra, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie,
Radosław Nowek, Stowarzyszenie Historyczne „Pasja”,
Marte Spangen, Muzeum Historii Kultury w Oslo.

Podcast prowadzą: Gabriela Manista i Konrad Kiljan (Fundacja Polska Debatuje).

 

Czy technologia zawsze służy nauce? Czy wystawy wirtualne są odpowiednim sposobem prezentacji zabytków?

W drugim odcinku usłyszymy o nowoczesnych  narzędziach i technikach, które wspomagają proces digitalizacji obiektów archeologicznych oraz udostępnianie ich szerokiej publiczności. Opowiemy także o norweskich osiągnięciach na przykładzie stworzonego modelu 3D statku Wikingów oraz o tym w jaki sposób przebiega digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Ukrainie, zwłaszcza w warunkach wojennych.

W tym odcinku usłyszymy:
Steinar Kristensen,
Łukasz Miechowicz,
Valeriia Korniienko.

Podcast prowadzą: Gabriela Manista i Konrad Kiljan (Fundacja Polska Debatuje)


Czy istnieje ciemna strona amatorskiego poszukiwania zabytków? Co jest legalne, a co nielegalne?

Z trzeciego odcinka dowiemy się jak wygląda współpraca pomiędzy archeologami a poszukiwaczami zabytków w Polsce i w Norwegii. Co na ten temat mówi polskie prawo? Czy w Norwegii zdarzają się grabieże stanowisk archeologicznych? Temat ten jest niezwykle aktualny, zwłaszcza w kontekście ostatnich kontrowersji wokół planowanej nowelizacji Ustawy o ochronie zabytków.

Is there a dark side to amateur searching for artefacts? What is legal and what is illegal?

In the third episode, we will learn what the cooperation between archaeologists and artefact seekers in Poland and Norway looks like. What does Polish law say about this? Are there instances of looting of archaeological sites in Norway? This topic is extremely timely, especially in the context of recent controversies surrounding the planned amendment to the Act on the Protection of Monuments. We invite you to listen!

In this episode we will hear from the following experts:
Radosław Nowek,
Bartłomiej Bartecki,
Agnieszka Stachyra,
Marte Spangen.

Odcinek podcastu w języku angielskim.


Zrealizowano w ramach projektu Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo.

logotyp projektu oraz MKiDN

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp